www.larare.at

Intrig

-

En intrig är den övergripande berättelsestrukturen eller handlingen i en film, bok eller annan typ av berättelse. Det är ofta det sammanhängande nätverket av händelser och konflikter som driver berättelsen framåt och håller tittaren eller läsaren engagerad.

Intrigen i 1984 av George Orwell: I en totalitär framtidstat styrd av Partiet följer vi huvudpersonen Winston Smith som börjar ifrågasätta regimens kontroll och manipulation av sanningen. Berättelsen utforskar teman som övervakning, censur och individens kamp mot en orättvis makt.

Intrigen i Stolthet och fördom av Jane Austen: Elizabeth Bennet navigerar genom samhällets förväntningar och sociala normer i jakten på kärlek. Intrigen fokuserar på förväxlingar, missförstånd och personliga utvecklingar när Elizabeth och Mr. Darcy förändrar sina initiala uppfattningar om varandra.

Intrigen i To Kill a Mockingbird av Harper Lee: I den amerikanska södern under 1930-talet följer vi Scout Finch, hennes bror Jem och deras far, advokaten Atticus Finch, när de konfronterar rasism och orättvisa i samband med rättegången mot en oskyldig svart man, Tom Robinson, anklagad för att ha våldtagit en vit kvinna.

Intrigen i filmen Gudfadern (1972): Michael Corleone, en ung man som initialt vill hålla sig borta från familjens kriminella verksamhet, blir tvungen att ta över som den nye maffiabossen när hans far blir skjuten. Intrigen fokuserar på Michaels övergång från en utanförstående till en central figur inom den kriminella världen.

Tema = motiv = intrig = dramatiska situationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)