www.larare.at

Kurt Lewin

Kurt Lewin var en tysk-amerikansk psykolog och socialpsykolog som levde mellan 1890 och 1947. Han betraktas som en av grundarna av modern socialpsykologi och gjorde betydande bidrag inom områden som gruppdynamik, ledarskap och förändringsprocesser. En av Lewins mest kända teorier är fältteorin, som han utvecklade för att förklara människors beteende i relation till den sociala miljön. Enligt Lewin påverkas människors beteenden och attityder av en kombination av individuella faktorer och den sociala kontexten de befinner sig i. Han betonade vikten av att analysera situationer som helheter och att förstå dynamiken mellan individ och miljö. Lewin var också känd för sina studier om gruppdynamik och ledarskap. Han introducerade begreppet "autokrati" och "demokrati" för att beskriva olika ledarstilar och deras inverkan på gruppers prestation och samarbete. Han betonade vikten av demokratiskt ledarskap som involverar delaktighet och engagemang från gruppmedlemmarna. Lewin var också en pionjär inom tillämpad psykologi och använde sina teorier och metoder för att studera och förändra sociala system. Han utvecklade den så kallade "tre-stegsmodellen" för förändringsprocesser, som innefattar att undersöka nuvarande tillstånd, genomföra förändringar och konsolidera de nya förhållandena. Hans arbete har haft stor inverkan på områden som organisationsutveckling, ledarskapsutbildning och förändringshantering.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)