www.larare.at

Journalistik, reklam & information: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i kursen Journalistik, reklam & information (Journalistik, reklam & inf.) på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 5 delar.

Kursernas centrala innehåll:

  • Journalistik, reklam & information 1 = 5 delar
  • Journalistik, reklam & information 2 = 6 delar
  • Textkommunikation = 6 delar

Kursernas betygskriterier:

  • Journalistik, reklam & information 1 = 5 delar
  • Journalistik, reklam & information 2 = 7 delar
  • Textkommunikation = 3 delar

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och betygskriterier genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i Journalistik, reklam & information kursernas centrala innehåll och betygskriterier samt QR-kod till denna sajt.