www.larare.at

Morfologi

Morfologi / Fakta
 

Morfemet - Den minsta betydelsebärande enheten och består av ett eller flera fonem.

     
Film Elev Apa
Filmer Elever Apor
Filmerna Eleverna Aporna
Filmernas Elevernas Apornas
Filmning   "Apa sig"?

Träna på morfem

 

Morfologi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)