www.larare.at

Fördjupning 3: Sekt/livsåskådning

Innehållsförteckning -

Förslag på examinationsuppgift

Presentationsform

 • enskild inlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • gruppinlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • muntlig presentation i grupp

Förslag på examinationens innehåll

 1. Välj en sekt eller en livsåskådning
 2. Presentera grundläggande fakta om sekten/livsåskådningen; geografiskt ursprung och spridning, symbol, stora högtider, traditioner: funktion i samhället och kulturell betydelse,
 3. Presentera tre typiska kännetecken för sekten/livsåskådningen.
 4. Vad har sekten/livsåskådningen för människosyn?
 5. Vad har sekten/livsåskådningen för gudsuppfattningar?
 6. Redogör för sektens/livsåskådningens påverkan på människors identitet.
 7. Leta rätt på något från den aktuella samhällsdebatten i anknytning till sekten/livsåskådningen.
 8. Redogör för etiska och moraliska föreställningar inom sekten/livsåskådningen.
 9. Jämför sekten/livsåskådningen med kristendomen. Utgå gärna utifrån följande:
  • Identitet: etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
  • Etik & moral
  • Livssyn
  • Dödens betydelse
 10. Gör en självständig analys av något du själv valt från sekten/livsåskådningen.

 

 

Fördjupning 3: Sekt/livsåskådning / Fakta
 

 

Fördjupning 3: Sekt/livsåskådning / Styrdokument
 

 

Fördjupning 3: Sekt/livsåskådning / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Fördjupning 3: Sekt/livsåskådning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)