www.larare.at

Fördjupning 3: Sekt/livsåskådning

För det första behöver man veta vad en sekt är. En sekt är en grupp som särskiljer sig från omgivningen genom egna regler och värderingar. Sekten är sluten, auktoritär och kräver stort engagemang av den enskilde.

Den påstår sig ha ett högre syfte. Personer som inte anses tillräckligt hängivna skuldbeläggs och anklagas för att svika de andra.

Det finns en stark social kontroll. Att visa blind lojalitet belönas medan ifrågasättande bestraffas.

Sekten har ofta en karismatisk ledare som personifierar det högre syftet.

Källor: Svensk ordbok, Europaparlamentet

Och här är sektforskaren Roy Wallis definition:

1. Sekten är en frivillig organisation. Man föds in en kyrka men förtjänar medlemskap i sekten.

2. Man måste leva sitt liv rätt för att kunna vara medlem. Bryter man mot gruppens normer kan man bli berövad sitt medlemskap.

3. Sektens medlemmar ser sig själva som en elit som äger en särskild (ofta gudomlig) kunskap.

4. Sekten är ofta i konflikt med samhället. Ofta finns det uppfattningar
och värderingar hos sekten som inte kan förenas med samhällets och
statens uppfattningar och värderingar.

5. Sekten är egalitär. Det betyder att det ofta råder jämställdhet inom
själva organisationen. Vem som helst kan bli ledare - någon viss
utbildning krävs oftast inte.

6. Sektens budskap är etiskt och asketiskt. Som medlem ska man inte ta del av världens nöjen (ex. bio, dans, alkohol) utan leva helt för Gud.

7. Sekten är totalitär - den vill styra hela ens liv och kräver att man är helt engagerad.

 

Sekter / Exempel på sekter
 

Inte så extrema sekter:

 • Jehovas Vittnen
 • Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonerna)
 • Scientologikyrkan
 • Livets ord / Trosrörelsen
 • Hare Krishna
 • Heavens gate
 • Falun gong

Alternativa sekter:

 • The Satanic Temple
 • Church of Satan
 • Wicca

Extrema sekter:

 • Folkets tempel
 • Aum Shinrikyo (sanningens lära)
 • Mansonfamiljen
 • Villa Baviera
 • Davidiarnerna

 

Sekter / Examination
 

Man kan jobba utifrån följande frågor:

 1. Varifrån kommer rörelsen?
 2. Vem är grundaren?
 3. Vilka grundtankar ligger bakom? Någon religion?

eller följa en mer utförlig mall:

Förslag på examinationens innehåll

 1. Välj en sekt eller en livsåskådning
 2. Presentera grundläggande fakta om sekten/livsåskådningen; geografiskt ursprung och spridning, symbol, stora högtider, traditioner: funktion i samhället och kulturell betydelse,
 3. Presentera tre typiska kännetecken för sekten/livsåskådningen.
 4. Vad har sekten/livsåskådningen för människosyn?
 5. Vad har sekten/livsåskådningen för gudsuppfattningar?
 6. Redogör för sektens/livsåskådningens påverkan på människors identitet.
 7. Leta rätt på något från den aktuella samhällsdebatten i anknytning till sekten/livsåskådningen.
 8. Redogör för etiska och moraliska föreställningar inom sekten/livsåskådningen.
 9. Jämför sekten/livsåskådningen med kristendomen. Utgå gärna utifrån följande:
  • Identitet: etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
  • Etik & moral
  • Livssyn
  • Dödens betydelse
 10. Gör en självständig analys av något du själv valt från sekten/livsåskådningen.

Presentationsform

 • enskild inlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • gruppinlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • muntlig presentation i grupp

 

Fördjupning 3: Sekt/livsåskådning / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Fördjupning 3: Sekt/livsåskådning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)