www.larare.at

Postmodernismen

Postmodernism är ett begrepp som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur och kultur som kan beskrivas som antingen sprungen ur eller en reaktion på modernism och modernitet. Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt efter det att luften gått ur modernismen. Men vad postmodernism egentligen innebär är inte klart definierat, utan föremål för ständig debatt. Postmodernismen vände sig ifrån tanken på att det fanns fasta värden, absoluta sanningar och jagets existens och kritiserade därmed varje tanke på objektivitet. Istället är allt relationellt och kontextuellt; den postmoderna världsbilden är skeptisk.

Läs mer om Adorno , Derrida och Foucault

 

Postmodernismen / Stig Larsson
 

Stig Larsson - Autisterna

 

 

Postmodernismen / Styrdokument
 

 

 

Postmodernismen / Lärarhandledning
 

Klicka här .

 

Postmodernismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)