www.larare.at

Jonis inspelningar: filosofi

På denna sajt finns länkarna till alla mina inspelade filmklipp anknutna till filosofiämnet.

Filmklipp: filosofi/ Kurs
 
 1. Filosofiämnet (tid: 13:22)
 2. Filosofi 1 (tid: 9:24)
 3. Webblektion: Filosofi 1: kunskapskrav (tid: 8:37)

 

Filmklipp: filosofi/ Riktningar
 
 1. Viktiga filosofiska inriktningar (tid: 6:56)
 2. Idealism, rationalism och empirism (tid: 5:02)

 

Filmklipp: filosofi/ Filosofer
 
 1. Sokrates och Platon (tid: 11:10)
 2. Föreläsning: Aristoteles (tid: 7:22)
 3. Naturfilosoferna - Descartes (tid: 10:48)
 4. Föreläsning: René Descartes (tid: 15:22)
 5. Arthur Schopenhauer 1 av 2 (tid: 5:41)

Filmklipp: filosofi/ Övrigt
 
 1. Webblektion: Vetenskapsteori (tid: 10:14)
 2. Språkfilosofi: definitioner (tid: 9:14)
 3. Epistemologi (tid: 12:34)
 4. Existensfilosofi (tid: 10:28)
 5. Logik - formalisering (tid: 8:55)
 6. Språkfilosofi: semantik (tid: 13:26)
 7. Webblektion: samhällsfilosofi (tid: 15:01)
 8. Föreläsning: samhällsfilosofi (tid: 29:02)
 9. Verklighet (tid: 14:19)

 

.

Filmklipp: filosofi/ Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Joni Stam (2014)

.

.