www.larare.at

Jonis inspelningar: filosofi

På denna sajt finns länkarna till alla mina inspelade filmklipp anknutna till filosofiämnet.

Filmklipp: filosofi/ Kurs
 
 1. Föreläsning: Filosofiämnet (tid: 13:22)
 2. Föreläsning: Filosofi 1 (tid: 9:24)
 3. Webblektion: Filosofi 1: kunskapskrav (tid: 8:37)

 

Filmklipp: filosofi/ Riktningar
 
 1. Föreläsning: Viktiga filosofiska inriktningar (tid: 6:56)
 2. Föreläsning: Idealism, rationalism och empirism (tid: 5:02)

 

Filmklipp: filosofi/ Filosofer
 
 1. Föreläsning: Sokrates och Platon (tid: 11:10)
 2. Föreläsning: Aristoteles (tid: 7:22)
 3. Föreläsning: Naturfilosoferna - Descartes (tid: 10:48)
 4. Föreläsning: René Descartes (tid: 15:22)
 5. Föreläsning: Arthur Schopenhauer 1 av 2 (tid: 5:41)

Filmklipp: filosofi/ Övrigt
 
 1. Webblektion: Vetenskapsteori (tid: 10:14)
 2. Föreläsning: Språkfilosofi: definitioner (tid: 9:14)
 3. Föreläsning: Epistemologi (tid: 12:34)
 4. Webblektion: Existensfilosofi (tid: 10:28)
 5. Webblektion: Logik - formalisering (tid: 8:55)
 6. Webblektion: Språkfilosofi: semantik (tid: 13:26)
 7. Webblektion: Samhällsfilosofi (tid: 15:01)
 8. Föreläsning: Samhällsfilosofi (tid: 29:02)
 9. Webblektion: Verklighet (tid: 14:19)
 10. Webblektion: Nutida filosofi (tid: 6:55)
 11. Webblektion: Vetande & vetenskap (tid: 12:19)
 12. Webblektion: Värdefilosofi: etik och moral (tid: 7:00)
 13. Webblektion: Etik och moral (tid: 13:01)
 14. Webblektion: Jaget (tid: 5:54)
 15. Webblektion: Estetik (tid: 9:07)

 

.

Filmklipp: filosofi/ Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Joni Stam (2014)

.

.