www.larare.at

Citat om kunskap

- -

 

Här nedan har jag samlat citat i anknytning till kunskap.

 

Citat om kunskap / 01-10
 

01 "Problem blir lösta inte genom vinnande av ny erfarenhet utan genom sammanställning av det sedan länge bekanta." Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)

02 "Dumhet är omedveten okunnighet." Josh Billings (1818-1885)

03 "En lärd dumdom är dummare än en okunnig dumbom." Molière

04 "Eftersom vi inte kan veta allt om något, borde vi veta lite om allt." Blaise Pascal (1623-1662)

05 "Think outside of the box" (= att tänka annorlunda, okonventionellt eller från ett helt nytt perspektiv. Frasen hänvisar ofta till ett nytt, kreativ och smart tänkande)

06 "Det som mest skiljer dumma och kloka åt är att de dumma hela tiden begår samma dumheter medan de kloka alltid hittar på nya." Karl Heinrich Waggerl

07 Valentinkoppling. "Mannen tror att han väljer kvinnan, men det är nästan alltid tvärtom. Det är kvinnan som väljer den man som skall välja henne." Paul Géraldy

08 "Bli visare än andra människor, om du kan, men tala inte om det för dem." Okänd

09 "Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap." Konfucius (555 f.Kr-479 f.Kr)

10 "Man fäller ofta en anmärkning och inser först senare hur sann den är." Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)

 

Citat om kunskap / 11-20
 

11 "Att åldringarna skulle vara visa är ett stort misstag. De blir inte visare, de blir försiktigare." Ernest Hemingway (1899-1961)

12 "Avgörande är inte vilka anlag man har, utan hur man använder dem." Gustaf Lundgren (1905-)

13 "Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt." Ellen Key (1849-1926)

14 "Bildningens rötter är bittra men frukten är välsmakande." Aristoteles (384 f.Kr-322 f.Kr)

15 "Ungdomen är den tid då man bör studera visdomen; ålderdomen den tid då man bör utöva den." Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

16 "De som tror att de kan allt är väldigt irriterande för oss som redan kan allt." Okänd

17 "De som kan, gör. De som inte kan, simulerar." Okänd

18 "Den som inte kan det ena, kan något annat." Kenyansk Ordspråk

19 "Den som inte låter verkligheten störa sina drömmar är vis." Christine Singer

20 "Den vise talar om vad han ser, dåren om vad han hört." Turkiskt ordspråk

 

Citat om kunskap / 21-30
 

21 "Det finns mycket duktigt folk, men det är få som kan något." Okänd

22 "Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar." Torvald Gahlin (1910-2006)

23 "Det är en olycka när människor varken har förstånd att tala eller omdöme att tiga." Franskt ordspråk

24 "Det är lustigt att med de relativt få ord som finns i språket går det att säga så mycket dumheter." Robert Storm Petersen (1882-1949)

25 "Folk lyckas förväxla nyheter med vad de läser i tidningarna." A. J. Liebling (1904-1963)

26 "Fördelen med att vara klok är att man kan spela dum. Motsatsen är mycket svårare." Kurt Tucholsky (1890-1935)

27 "Förvirrning är början till visdom." Kahlil Gibran (1883-1931)

28 "Hellre begå en dumhet då och då än att aldrig göra något klokt." Markus M. Ronner

29 "Ingen vet vad han klarar innan han har försökt." Publilius Syrus (85 f.Kr-43 f.Kr)

30 "Jag tycker verkligen att TV är väldigt allmänbildande. Så fort den slås på går jag in i biblioteket och läser en god bok." Groucho Marx (1890-1977)

 

Citat om kunskap / 31-40
 

31 "Klokhet är att använda saker och ting medan de finns där." Hellmut Walters

32 "Kunskap är en process, inte ett tillstånd" Göran Troell

33 "Kunskap är näring för själen." Platon (427 f.Kr-348 f.Kr)

34 "Kunskap är värdefull och i likhet med andra dyrbarheter ibland bara till prydnad." Stig Johansson (1936-)

35 "Kunskaper är som pengar, man måste ha massor för att inte vara fattig." Okänd

36 "Längtan efter kunskap är som törsten efter rikedom - den ökar under förvärvandet." Laurence Sterne (1713-1768)

37 "Man vet mer än man tänker. Man tänker mer än man vet. Man vet mindre än man anar." Wolfdietrich Schnurff

38 "Mitt språks gränser är mitt universums gränser." Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

39 "Sätt aldrig likhetstecken mellan information och kunskap." Okänd

40 "Inte okunnighet, men okunnighet om okunnigheten, är kunskapens död." Alfred North Whitehead (1861-1947)

41 “Knowledge is knowing that a tomato is a fruit; wisdom is not putting it in a fruit salad.” Miles Kington (1941-2008).

 

 

 

 

 

Källa
 

 

Joni Stam (2013)