www.larare.at

Måluppfyllelse

 • Du kommer att öva upp förmågan att hantera information källkritiskt; läsa, tala, samtala och presentera ett material både muntligt och skriftligt med hänsyn till mottagare och situation.
 • Du kommer att känna till huvudgenrerna inom litteratur, några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap. Och berättartekniska och stilistiska drag i dessa.
 • Du kommer ha kännedom om det svenska språkets uppbyggnad, samt känna till svenska språkets ursprung. Och lite om grannspråken i Norden.
 • Du kommer kunna reflektera över olika former av språklig variation.
Måluppfyllelse är direkt kopplat till kursens styrdokument. Eleven ska med andra ord öva upp de förmågor som Skolverket ställt upp, läraren ska planera in det centrala innehållet i sin kurs och eleverna ska bedömmas utefter betygskriterier.

Av erfarenhet kan jag hävda att det inte är pedagogiskt att börja en kurs genom att gå igenom styrdokumenten. Bättre är att komma igång så fort som möjligt med relationer mellan elever och bli bekväm med läraren (både som person och lärare). Därefter börjar man jobba med kursinnehållet och efter tredje momentet kan man lyfta styrdokumenten genom att först belysa dem därefter koppla dem till de tre första momenten.

Eleven ska arbeta med texter från Skolverket (styrdokument som förmågor, centralt innehåll och betygskriterier). Målet är att förstå, tolka och förenkla dem och framför allt förstå styrdokumentens syfte och användning.

Dessa styrdokument ska vi lärare följa i vår planering, undervisning och bedömning. Genom att ha koll på centralt innehåll i en kurs vet man vad man kommer att erbjudas i kursen. Betygskriterier är premisser (utgångspunkt) för bedömning och framför allt betygsättning. Genom att ha koll på styrdokumenten har man koll på vad man ska göra och vad läraren förväntar sig att du ska göra för att få ett viss betyg.

Inleder med gemensam genomgång av de nio Förmågorna . Därefter grupparbete kring centralt innehåll och betygskriterier.

Eleverna ska syssla med läsförståelse, begreppsanalys och skriva om texterna till klarspråk. Och jag har sex sätt att göra det på i denna sajt.

Kompendium

Svenskämnets syfte

Centralt innehåll

Betygskriterier

Övrigt

 

Måluppfyllelse / Uppgift 1
 

Gruppen delas upp i mindre grupper där varje grupp får en svarstalong för centralt innehåll, en för betygskriteriet A, en för kunskapskrav C och en för betygskriteriet E. Därefter ska ni para ihop skolverkets formuleringar (mall) med mina (lärarens) försök att skriva mer begripligt (klarspråk).

 

 

Måluppfyllelse / Uppgift 2
 

Gruppen delas upp i mindre grupper. Varje grupp tar en lapp där det står ett centralt innehåll eller ett betygskriterium ur korgen (mall). Läs texten och försök förklara vad det står (på enklast möjliga sätt). Fastnar ni (förstår ni inte) frågar ni läraren om hjälp. En person i gruppen skriver. Glöm inte att rubricera; skriv beteckningen som texten inleds med, t.ex. Innehåll.4 eller C4. När man är klar tar man en ny lapp.

 

 

Måluppfyllelse / Uppgift 3
 

Börja med att dela upp klassen i fem mindre grupper i SVE01. Sex grupper i SVE02 och SVE03.

Grupp 1

Bearbetar E1, C1 och A1 och vilket/vilka centralt/centrala innehåll som ligger till grund samt kopplingen till viss förmåga.

Ta reda på vilka betygskriterier som ligger till grund för Inledande skrivuppgift, Läsning och Tala & argumentation.

Redovisning för klassen

Grupp 2

Bearbetar E2, C2 och A2 och vilket/vilka centralt/centrala innehåll som ligger till grund samt kopplingen till viss förmåga.

Ta reda på vilka betygskriterier som ligger till grund för Inledande skrivuppgift, Läsning och Tala & argumentation

Redovisning för klassen

Grupp 3

Bearbetar E3, C3 och A3 och vilket/vilka centralt/centrala innehåll som ligger till grund samt kopplingen till viss förmåga.

Ta reda på vilka betygskriterier som ligger till grund för Inledande skrivuppgift, Läsning och Tala & argumentation

Redovisning för klassen

Grupp 4

Bearbetar E4, C4 och A4 och vilket/vilka centralt/centrala innehåll som ligger till grund samt kopplingen till viss förmåga.

Ta reda på vilka betygskriterier som ligger till grund för Inledande skrivuppgift, Läsning och Tala & argumentation

Redovisning för klassen

Grupp 5

Bearbetar E5, C5 och A5 och vilket/vilka centralt/centrala innehåll som ligger till grund samt kopplingen till viss förmåga.

Ta reda på vilka betygskriterier som ligger till grund för Inledande skrivuppgift, Läsning och Tala & argumentation

Redovisning för klassen

Grupp 6 (SVE02 och SV03)

Bearbetar E6, C6 och A6 och vilket/vilka centralt/centrala innehåll som ligger till grund samt kopplingen till viss förmåga.

Ta reda på vilka betygskriterier som ligger till grund för Inledande skrivuppgift, Läsning och Tala & argumentation.

Redovisning för klassen

 

Måluppfyllelse / Uppgift 4
 

Diskutera vad som är viktigast i ämnet svenska utifrån vad eleverna tycker och koppla deras förslag till styrdokument.

 

Måluppfyllelse / Uppgift 5
 

Eleverna delas upp i mindre grupper och får jobba med två centrala innehåll som de ska

 1. Förstå och förklara; skriva om så att mottagaren är elev inte lärare.
 2. Koppla till svenskämnets övergripande förmågor (Ämnets syfte) - du kan hänvisa till flera förmågor.
 3. Koppla till betygskriterier på E-nivå - du kan hänvisa till flera krav.
 4. Koppla till moment/uppgifter/övningar som vi jobbat på.

 

Måluppfyllelse / Uppgift 6
 

Klassen delas upp i fem mindre grupper:

 • Grupp 1 jobbar med förmågorna
 • Grupp 2 jobbar med centralt innehåll
 • Grupp 3 jobbar med betygskriterier: nivå E
 • Grupp 4 jobbar med betygskriterier: nivå C
 • Grupp 5 jobbar med betygskriterier: nivå A

Körschema:

 1. Läs styrdokumentet!

Gruppen bestämmer hur informationen ska hanteras (processas)

 1. Förstå, tolka och förenkla: mottagaranpassa informationen

 2. Skriv om styrdokumentet så att en gymnasieetta förstår innehållet


OBS! Ni som jobbar med betygskriterier ska poängtera att det finns tre nivåer


 

 

Måluppfyllelse / Lärarhandledning
 

Klicka här .

 

Måluppfyllelse / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)