www.larare.at

Grammatik

"Grammatik är språkets logik."

(Okänd)

Ordet grammatik betyder språklära och är ett regelsystem för språk som beskriver hur morfem (orddelar) kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Grammatik är det som fogar samman språkets byggstenar: orden, vilket innebär att allt du lär dig inom grammatik bygger upp ditt språk. En grundläggande tanke är alltså att alla ord i vårt språk systematisk kan delas in i olika områden, t.ex. ordklasser. Men grammatik handlar inte bara om systematisering utan det handlar om funktion och möjligheter. Genom att se språket som föränderligt och framför allt lära sig reflektera över sitt eget sätt att uttrycka sig utvecklar ditt språkbruk. Möjligheterna att med hjälp av små medel skapa många olika betydelser är fascinerande.

Grammatik handlar alltså inte bara om systematisering där man sorterar och kategoriserar ord eller lägger in meningar i olika scheman eller tabeller för att skapa förståelse. Grammatik är mycket mer och genom att visa elever vad de kan göra med en formulering och framförallt hur de kan “leka” med den ökar med all sannolikhet intresset för språkliga övningar.

Grammatik handlar inte om att förstå alla regler, utan det handlar om att medvetandegöra möjligheterna med språk och viktigast av allt: utveckla sitt eget språkbruk genom att reflektera över hur man själv skriver, hur andra skriver och hur man kan skriva. Genom att visa vad som händer när man byter ut ord, ändrar i meningsföljd och bearbetar en menings innehåll språkligt leder till större förståelse om språkets möjligheter och det är just det som är det viktigaste med grammatikundervisningen: att reflektera över språkets variationsrikedom och möjligheter.

Se filmklipp eller besök en bra sajt: Ingelas svenska.

 

Grammatik / Gibberish
 

De finns de som menar på att det blir lättare att arbeta med språk om man plockar bort ords mening. Alltså genom att använda Gibberish kan man lättare lära sig förstå hur språk hänger ihop

Filmklipp som exemplifierar Gibberish

 

Grammatik / Meningsbyggnad
 

Klicka här

 

Grammatik / Ordklasser
 

Substantiv, Verb, Pronomen, Adjektiv, Prepositioner, Räkneord, Interjektioner, Konjunktioner och Adverb

Läs mer om Ordklasser

 

Grammatik / Språklig analys
 

Användbara länkar

 

Grammatik / Styrdokument
 

Svenska 1:

Svenska 2

  • Förmåga: 8
  • Centralt innehåll: 5
  • Betygskriterier: E5, C5 och A5

Svenska 3:

 

Grammatik / Förslag på examinationsuppgifter
 

1. Regelbundna/oregelbundna starka/svaga verb, aktiv/passiv form.
Vad är det? Tema och tempus. Lista verb med olika böjningsmönster. Går det att
hitta någon struktur? Hjälpverb och huvudverbs användning i verbfraser.

2. Verbfraser och subjektiv predikativ/predikatsfyllnad. Vad är det? Verb som styr
subjektiv predikativ. Leta efter subjektiv predikat iv i tidningsartiklar. Hur ofta förekommer det?

3. Prepositioner. Vad är det? Leta efter prepositionsuttryck i tidningstext. Vilka kan du hitta? Kan man dela in dem i olika kategorier? Objektsfraser och prepositionsobjekt.

4. Adjektiv och komparationsgrader. Vad är det? Lista exempel ur tidningstext. Kan man gruppera ord efter liknande böjningsmönster? Adjektivens användning i substantiv-/nominalfraser.

5. Substantiv, singular/plural och substantiv-/nominalfraser. Vad är det? Lista ord i en tidningsartikel. Kan man gruppera ord efter liknande böjningsmönster? Tal kontra obestämd artikel.

6. Adjektiv/adverb. Vad är det? Exempel på olika metoder att skilja på dem. Exempel på adverb i tidningstext. Adverbens användning i verbfraser kontra
adjektivens användning i substantiv-/nominalfraser.

7. Pronomen. Vad är det? Olika typer av pronomen. De/dem/dom. Hitta exempel på de olika formerna i tidningstext. Pronomens funktion i substantiv-/nominalfraser.

Källa

 

Grammatik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)