www.larare.at

Portfolio: Svenska 1

En examination behöver innehålla:

  • Ordförrådsövningar, språkriktighetsövningar och läsförståelseövningar
  • Argumenterande text, förslagsvis insändare eller recension
  • Formell texttyp, förslagsvis instruktion och referat med fokus på urval och källhantering
  • Romanläsning & muntligt boksamtal med tydliggörande texthänvisning
  • Språkliga variation, förslagsvis: språksociologihäftet eller muntlig presentation

 

Portfolio: Svenska 1 / Muntlig presentation (1)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Utföra muntlig presentation med presentationstekniskt hjälpmedel; t.ex. bildspel.

 

Portfolio: Svenska 1 / Informerande text/faktatext (2)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läsa (källkritiskt) och skriva informerande eller utredande texter; t.ex. faktatext (se lärobokstext). Göra sammanfattningar och använda citat- och referatteknik. Samt ha åsikter om det lästa (egna reflektioner).

 

Portfolio: Svenska 1 / Argumenterande text (3)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läsa (källkritiskt) och skriva argumenterande text; t.ex. insändare eller 5-paragrafuppsats. Göra sammanfattningar och använda citat- och referatteknik. Samt ha åsikter om det lästa (egna reflektioner).

 

Portfolio: Svenska 1 / Kreativt skrivande/berättande (4)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läsa och skriva berättande text; t.ex. novell. Och jobba med centrala motiv och övergripande teman. Göra sammanfattningar och använda citat- och referatteknik. Samt ha åsikter om det lästa (egna reflektioner).

 

Portfolio: Svenska 1 / Filmtajm (5)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Se, göra sammanfattningar och reflektera över och värdera film, samt förmedla egna slutsatser.

 

Portfolio: Svenska 1 / Språklig variation (6)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Känna till att språkbruk varierar med talare och kommunikationssituation och kan användas för att inkludera eller exkludera. Resonera kring attityder kring olika språkbruk.

 

Portfolio: Svenska 1 / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skapa ett Google-dokument och distribuera det via Classroom. Du kan hitta exempel på utförande under Stödmaterial. Alla elever ska alltså ha varsitt exemplar.

När eleven gjort en examination länkar hen till den. Eleven arbetar i eget dokument som hen delar när det är klart. Eleven lämnar alltså in ett skolarbete genom att länka till det och länken ska ligga i portfolion.

Tanken är att allt betygsgrundande material kan nås via portfolion där också betyget på inlämningen ska synas.

 

Portfolio: Svenska 1 / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)