www.larare.at

Respons (i Svenska 2)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur kunskapskraven i Svenska 2 (SVESVE02) så att de kan användas vid respons.

Jag har delat upp kunskapskraven i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Respons: Första stycket

Föregående

 

Du kan "muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter" på -nivå.

Du kan "genomföra muntlig framställning inför en grupp" på -nivå.

Ditt språk och din "stil är [---] anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation" på -nivå.

Du kan "använda presentationstekniska hjälpmedel." på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke ett blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Respons: Andra stycket

Föregående

 

Du kan "samla, sovra och sammanställa information från olika källor" på -nivå.

Du kan "skriva utredande [---] texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition" på -nivå.

Du kan "skriva [---] argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition" på -nivå.

Dina texter är "anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation" på -nivå.

Du kan "tillämpa regler för citat- och referatteknik" på -nivå.

Du "följer [---] skriftspråkets normer för språkriktighet" på -nivå.

Ditt språk "är varierat och innehåller goda formuleringar" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke två blir...

 
  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Respons: Tredje stycket

Föregående

 

Du genomför "skriftlig [---] argumentation" på -nivå.

Du genomför "muntlig argumentation" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke tre blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Respons: Fjärde stycket

Föregående

 

Du "diskuterar [---] stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk" på -nivå.

Du "diskuterar [---] stil, innehåll och bärande tankar i [---] författarskap från olika tider och epoker" på -nivå.

Du använder "några centrala litteraturvetenskapliga begrepp" på -nivå.

Du ser "samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke fyra blir...

 
  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Respons: Femte stycket

Föregående

 

Du kan "redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord [---] samspelar med varandra i grammatiken." på -nivå.

 

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE02: Respons: Sjätte stycket

Föregående

 

Du kan "redogöra för [---] språksituationen i Sverige och övriga Norden" på -nivå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Färdigheter (i Svenska) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)