www.larare.at

Examinationsarbete

Innehållsförteckning -

För att klara av en kurs måste den examineras; alltså måste eleven visa upp att hen uppnått kraven för ett visst betygsläge. Examinationen är uppdelat i en teoretisk del och en praktisk del.


Examinationsarbete / Förslag på teoretisk examination
 

Grundläggande krav för Information och kommunikation 1

Grundläggande krav för Information och kommunikation 2

 

 

Examinationsarbete / Förslag på praktisk examination
 
 1. Egen webbsida.
 2. Sammanställning av olika sätt att sprida information i uppsatsform.
 3. Presentera olika kommunikationsmodeller med hjälp av ett presentationsverktyg, t.ex. Google presentation, Prezi eller ett annat bildspelprogram.

 

 

Examinationsarbete / Moment
 
 1.   Kommunikation
 2. Program
 3. Webbplats

 

Examinationsarbete / Bildspel
 

Göra ett bildspel i Open Office: Presentation, Microsoft Office: PowerPoint, Google presentation eller Prezi. Vill du använda ett annat bildspelprogram hör du med läraren först.

 1. Bildspelets faktadel ska inhämtas från ett informationspaket som ska läsas in, förstås, göras ett urval på och slutligen förmedlas i form av ett bildspel.
 2. Bildspelet ska bestå av minst tre - max tio bilder (uppslag).
 3. Bildspelet ska innehålla minst tre “lovliga” bilder (t.ex. clip art, fotografier osv).
 4. Bildspelet ska innehålla ett formulär: en utvärdering av bildspelet. Jag föreslår Google Formulär, men man får gärna använda ett annat program också, men hör med lärare först.
 5. Bildspelet ska innehålla en QR-kod och förklaring hur man använder applikationen: så att man lättare kan komma åt formuläret. QR-kod är länk mellan bild och webbadress.
 6. Faktamaterial

Extra:

  Padletvägg”: anslagstavla på webben (se Padlet ).

  Lägg in ett “Word Cloud” i bildspelet. (Det finns många program på webben som du kan göra "ordmoln" med, men ett av de bästa är Wordle )

  Gör en skärminspelning av bildspelet (jag rekommenderar Screen-o-matic )

  Ha en todaysmeet uppe medan ni håller er presentation.

Kan kombineras med Övning: presentation av APL

 

Examinationsarbete / Webbsida
 

Steg 1: gör en allmänt hållen presentationssida i något socialt medium av något (en produkt eller information om något specifikt).

Förslag: Facebook , History Pinn , Instagram , Pinterest , Twitter och YouTube . Vill du använda något annat hör du med läraren först.

Steg 2: gör en blogg där du sprider (seriös och formell) information om något (en produkt eller information om något specifikt).

Förslag:

Steg 3: gör en professionell webbsida där du presenterar information om något (en produkt eller information om något specifikt).

Förslag:

 

 

Examinationsarbete / Styrdokument
 

Kunskapskrav

E2. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med enkla omdömen. Dessutom gör eleven muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.

E3. Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.

E4. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.

E5. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

C2. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.

C3. Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.

C4. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat mednyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.

C5. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

A3. Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.

A4. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat mednyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.

A5. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhetden egna förmågan och situationens krav.


Examinationsarbete / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Examinationsarbete / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)