www.larare.at

Examinationsarbete

Innehållsförteckning -

För att klara av en kurs måste den examineras; alltså måste eleven visa upp att hen uppnått kraven för ett visst betygsläge. Examinationen är uppdelat i en teoretisk del och en praktisk del.


Examinationsarbete / Förslag på teoretisk examination
 

Grundläggande krav för Information och kommunikation 1

Grundläggande krav för Information och kommunikation 2

 

 

Examinationsarbete / Förslag på praktisk examination
 
 1. Egen webbsida.
 2. Sammanställning av olika sätt att sprida information i uppsatsform.
 3. Presentera olika kommunikationsmodeller med hjälp av ett presentationsverktyg, t.ex. Google presentation, Prezi eller ett annat bildspelprogram.

 

 

Examinationsarbete / Moment
 
 1.   Kommunikation
 2. Program
 3. Webbplats

 

Examinationsarbete / Bildspel
 

Göra ett bildspel i Open Office: Presentation, Microsoft Office: PowerPoint, Google presentation eller Prezi. Vill du använda ett annat bildspelprogram hör du med läraren först.

 1. Bildspelets faktadel ska inhämtas från ett informationspaket som ska läsas in, förstås, göras ett urval på och slutligen förmedlas i form av ett bildspel.
 2. Bildspelet ska bestå av minst tre - max tio bilder (uppslag).
 3. Bildspelet ska innehålla minst tre “lovliga” bilder (t.ex. clip art, fotografier osv).
 4. Bildspelet ska innehålla ett formulär: en utvärdering av bildspelet. Jag föreslår Google Formulär, men man får gärna använda ett annat program också, men hör med lärare först.
 5. Bildspelet ska innehålla en QR-kod och förklaring hur man använder applikationen: så att man lättare kan komma åt formuläret. QR-kod är länk mellan bild och webbadress.
 6. Faktamaterial

Extra:

  Padletvägg”: anslagstavla på webben (se Padlet ).

  Lägg in ett “Word Cloud” i bildspelet. (Det finns många program på webben som du kan göra "ordmoln" med, men ett av de bästa är Wordle )

  Gör en skärminspelning av bildspelet (jag rekommenderar Screen-o-matic )

  Ha en todaysmeet uppe medan ni håller er presentation.

Kan kombineras med Övning: presentation av APL

 

Examinationsarbete / Webbsida
 

Steg 1: gör en allmänt hållen presentationssida i något socialt medium av något (en produkt eller information om något specifikt).

Förslag: Facebook , History Pinn , Instagram , Pinterest , Twitter och YouTube . Vill du använda något annat hör du med läraren först.

Steg 2: gör en blogg där du sprider (seriös och formell) information om något (en produkt eller information om något specifikt).

Förslag:

Steg 3: gör en professionell webbsida där du presenterar information om något (en produkt eller information om något specifikt).

Förslag:

Examinationsarbete / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)