www.larare.at

Examination

Information och kommunikation 2 -

  1. Beskriv hur olika människor kommunicerar privat och i yrkessammanhang.1
  2. Vad är sociala medier och hur används de?1
  3. Nämn minst tre programvaror som underlättar kommunikation.2
  4. Nämn några kortkommandon som kan användas på tangentbordet.2
  5. Hur kan man göra en anpassad och mer precis sökning i valfri sökmotor?2
  6. Vad är källkritik och hur ska man arbeta källkritiskt?2
  7. Vad är upphovsrätt? Ge exempel på ett upphovsrättsbrott och hur man skulle kunna undvika det.3
  8. Vad betyder ergonomi? Och varför är det så viktigt?3
  9. Varför ska man tänka information och kommunikation utifrån ett miljöanpassat perspektiv?3

Frågorna besvaras och utvärderas muntligt och skriftligt och utföras med hjälp av facktermer. Eleven ska både få slutprodukt utvärderad och själva utvärdera en klasskamrats.

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)