www.larare.at

Nivåer: litteraturanalys

-

Nivå 1

 

a) Fabeln? Alltså: sammanfattning av berättelsen.

Nivå 2

 

a och


b) Konflikter och problem? Minst tre centrala motiv?

Nivå 3

 

a, b och

c) Personerna?

Nivå 4

 

a, b, c och

d) budskapet? Övergripande tema eller teman?

Nivå 5

 

a, b, c, d och

e) Berättarperspektiv

Nivå 6

 

a, b, c, d, e och

f) Genre och epok?

Nivå 7

 

a, b, c, d, e, f och

g) Språk och stil

Nivå 8

 

a, b, c, d, e, f, g och

h) Författaren och hens samtid?

Reflektion över hur centrala motiv och tema(n) är sammanlänkande.

Nivå 9

 

a, b, c, d, e, f, g, h och

i) Vidare betydelse? Är innehållet relevant för oss idag?

Reflektion över hur centrala motiv och tema(n) är sammanlänkande, samt hur de kan kopplas till tiden då texten skrevs.

Nivå 10

 

a, b, c, d, e, f, g, i och

j) Vidare betydelse? Hur är innehållet relevant för oss idag? varför ska vi läsa berättelsen; hur kan de berika oss idag?

Reflektion över hur centrala motiv och tema(n) är sammanlänkande, samt hur de kan kopplas till tiden då texten skrevs och vår samtid.