www.larare.at

Förslag på examination

Innehållsförteckning -

 

Examination / Moment för moment
 
Klicka för att komma till start

Enskilt eller i mindre grupp (max 3) ska Momenten avhandlas i den ordning som läraren bestämmer.

Förslag på examination för moment...

.

Examination / Frihet under ansvar
 
Klicka för att komma till start

Enskilt eller i mindre grupp (max 3) ska varje Moment avhandlas på valfritt sätt. Eleven bestämmer vilket moment och ämnesområde och tillsammans med lärare bestäms momentexaminationen. Varje grupp har ett eget arbetsmaterial, en sk lärportfolio där allt material ska samlas. Däri ska också alla länkar läggas in. Det är alltså elevens intresse och ambitionsnivå som bestämmer momentinnehållet. Läraren är det bollplank som eleven ska använda sig av: kommunikation och förankring i kursmål är en förutsättning för att det ska funka.

Förslag på examination för moment...

 

Examination / Redaktionellt upplägg
 
Klicka för att komma till start

Syfte: lägga upp en webbsida som presenterar kursinnehållet (fakta om journalistik, reklam och information).

Roll

Arbetsuppgift

Redaktionschef

Är med och gör uppgiften men har det yttersta ansvaret att jobbet blir väl utfört. Skriva ledare. Skriva artiklar. Budskapens utformning kopplat till effektivitet. Ser till att kommunikationsprocessen förtydligas genom att den kopplas till en kommunikationsteori och en kommunikationsmodell upprättas.

Projektledare

Ser till att alla förstår hur olika medier och kanaler kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik. Är med och gör uppgiften men ansvarar för att det sker en  återkoppling till lärare. Skriva ledare. Skriva artiklar.

Marknadsförare / kommunikatör / Informatör

Målgruppsundersökning och anpassning. Se till samspelet mellan medier och individ.

Faktaansvariga:

Journalist/researcher och Reporter

Är med och gör uppgiften men ansvarar för att relevant fakta finns med. Skriva artiklar. Yttersta Informationsansvaret.

Underhållning/Krönikör
Ansvarar för underhållnoingen i tidningen.

Källkontroll och lagstiftning

Företagsjurist och utredare

Ha koll på lagstiftning när det gäller medier. Källkritiskt ansvar; säkerställa att alla källor är tillförlitliga och relevanta.

Webbupplägg:

Copywriter/Bildredaktör

Skriva reklamtexter, lägga in bilder och samordna dessa. Ha det yttersta layoutansvaret. Reklamansvar.Examination / Läskurs
 
Klicka för att komma till start

Kurslitteratur avhandlas och följ upp av skriftliga eller muntliga prov

 

Examination / Betygskriterier
 
Klicka för att komma till start

1. Du “redogör [---] för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en [eller flera] kommunikationsteori[er] och upprätta en kommunikationsmodell mellan produkter och tjänster.

2. Du redogör för hur olika budskap ska målgruppsanpassas och effektiviseras och hur samspelet mellan medier och individ ser ut.

3. Du “redogör [---] för hur olika medier [---] fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.

4. Du “använder [---] olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen.

5. Du “redogör [---] för lagar och andra bestämmelser” som påverkar medial kommunikation.

 

 

Examination / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)