www.larare.at

Informationsflöden

Det finns olika informationsflöden genom vilka information sprids och kommuniceras.

Muntligt informationsflöde innebär att information överförs genom tal och muntlig kommunikation. Det kan ske genom samtal, möten, presentationer, intervjuer och diskussioner. Muntligt informationsflöde är direkt och interaktivt, vilket ger möjlighet till frågor, förtydliganden och direkt respons.

Skriftligt informationsflöde innebär att information överförs genom skriftliga medier som brev, rapporter, e-post, memoarer, artiklar och böcker. Skriftlig kommunikation ger möjlighet att noggrant formulera och strukturera information samt möjliggör arkivering och referens.

Digitalt informationsflöde involverar användning av digitala teknologier och kommunikationsplattformar för att överföra information. Det kan vara genom e-post, chatt, sociala medier, webbplatser, bloggar, forum och andra digitala kanaler. Digitalt informationsflöde möjliggör snabb och global spridning av information samt interaktion och delning av innehåll.

Tryckt informationsflöde inkluderar tidningar, tidskrifter, broschyrer, böcker och andra tryckta medier. Tryckt information sprids vanligtvis genom distribution av fysiska kopior till läsare och användare. Tryckt informationsflöde kan vara mer permanent och ha en längre livslängd än digitala medier.

Audiovisuellt informationsflöde innebär överföring av information genom användning av ljud och visuella medier. Det kan vara i form av TV-program, radioprogram, filmer, dokumentärer, videoklipp och presentationer. Audiovisuellt informationsflöde kombinerar ljud, bild och rörliga bilder för att kommunicera och presentera information.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)