Du hittar fler ordmoln här. StilfigurerHyperbol Stilfigurer Anafor Anspelning Allusion Paradox Epifor Liknelse Metafor Antites Motsats Retorisk fråga Tretalet Synonymi Upprepning Eufemism Alliteration Litotes Kiasm Metonnymi Underdrift Överdrift Ironi Pars Pro Toto Paronomasi Parallellism Paradigm Synekdoke Stegring Snetens Assonans Parafras Besjälning Sinnesanalogi Symbol Personifikation