www.larare.at

Textutsmyckning

Tanken med detta moment är att bli en bättre berättare. En berättelse kan alla berätta, men få kan skriva bra väl "utsmyckade" berättelser. Med hjälp av miljöbeskrivning, personbeskrivning, stilfigurer, adjektiv och en genomtänkt meningsbyggnad ska vi bygga ut en torftig text till en levande, framför allt "litterär" text.

Texten nedan är skriven av en svensk författare men jag har ändrat den något, och plockat bort allt levande ur texten. Läs igenom den och försök sedan levandegöra den!

”När hon stod i begrepp att öppna dörren för att gå var det som frestelsen kom över henne. Fötterna fastnade. Luften gjorde henne matt. Hon sjönk ned i en stol. Hon satt där och fingrade på kjolen. [---] Hon tänkte på sitt rum nere på andra sidan gården.”

.

Textutsmyckning / Miljöbeskrivning
 

Ta hjälp av Miljöbeskrivning och bearbeta texten så att det finns en miljö som vi kan leva oss in i.

Läs mer om Miljöbeskrivning ,

.

Textutsmyckning / Personbeskrivning
 

Ta hjälp av Personbeskrivning för att l evandegöra karaktären. Bearbeta texten så att vi kan leva oss in i personen och känna empati med henne.

Läs mer Personbeskrivning ,

.

Textutsmyckning / Stilfigurer
 

För att göra en text mer "litterär" kan man använda sig av olika stilfigurer.

De tio vanligaste stilfigurerna är:

  1. Anafor
  2. Anspelning / allusion
  3. Epifor
  4. Liknelse
  5. Metafor
  6. Motsats / antites
  7. Retorisk fråga
  8. Tretalet
  9. Synonymi
  10. Upprepning / anafor

Lägg in dessa stilfigurer i texten.

.

Textutsmyckning / Adjektiv
 

Med hjälp av Adjektiv för vi in "känslan". Använd gärna de fem sinnena: lukt, känsel, hörsel, syn och smak som utgångspunkt när du jobbar om texten.

För att testa orden och bli bättre på att använda dem kan du ta hjälp av sajten: Exempelmeningar.

Stilkarakteriserande adjektiv

 • abstrakt
 • didaktisk
 • drastisk
 • emotiv
 • engagerad
 • enkel
 • exakt
 • fiktiv
 • folklig
 • formell
 • grov
 • hackig
 • humoristisk
 • hårdkokt
 • hög
 • högtidlig
 • informationspackad
 • informel
 • ironisk
 • jargongartad
 • jämn
 • komplicerad
 • komisk
 • koncentrerad
 • konservativ
 • konkret
 • konstfull
 • lakonisk
 • ledig
 • litterär
 • livlig
 • lyrisk
 • låg
 • långsam
 • lätt
 • modern
 • moraliserande
 • musikalisk
 • mångordig
 • naiv
 • normal
 • nykter (inte inom alkoholsammanhang)
 • objektiv
 • officiell
 • opersonlig
 • packad (inte inom alkoholsammanhang)
 • parodisk
 • personlig
 • poetisk
 • psykologisk
 • realistisk
 • retorisk
 • rytmisk
 • saklig
 • sinlig
 • skriftspråklig
 • skönlitterär
 • snabb
 • stel
 • subjektiv
 • svår
 • talspråklig
 • tug
 • tunn
 • vardaglig
 • vulgär
 • ålderdomlig
 • åskådlig

 

Läs mer om Adjektiv ,

Se sajten: Känslor ,

.

Textutsmyckning / Meningsbyggnad
 

Därefter kan vi både experimentera med meningslängd och ha en väl uttänkt koppling mellan satser, meningar och stycken.

För att variera meningslängd och använda den effektfullt och ändamålsenligt bör du ta hjälp av Meningsbyggnad när du bearbetar texten. När du skapar lite längre meningar bör du ta hjälp av Textbindning .

När du jobbar med meningsbyggnad och ska "knyta ihop" satser, meningar och stycken bör du ha Rema och tema konceptet i åtanke.

Läs mer om Meningsbyggnad , Textbindning , Rema och tema konceptet ,

.

Textutsmyckning / Från torftig till levande
 

Nu har vi skapat en text från att ha varit torftig till att bli levande. Jämför din text med originalet.

.

Textutsmyckning / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2015)

.

.