www.larare.at

Klassiker

En klassiker är ett verk inom litteraturen, konsten eller musiken som anses vara av exceptionell kvalitet och tidlös relevans. Termen "klassiker" används för att beskriva verk som har stått emot tidens tand och fortsätter att vara uppskattade och studerade över generationer och kulturella kontexter.

En klassiker utmärks ofta av dess djup, komplexitet och universella teman som berör mänskliga erfarenheter och existentiella frågor. Den kan vara en roman, pjäs, dikt, målning, musikstycke eller annan form av konstnärligt uttryck. Klassiker har ofta en förmåga att beröra och engagera läsaren eller betraktaren genom sina tidlösa teman, starka karaktärer, och litterära eller konstnärliga kvaliteter.

Vad som gör ett verk till en klassiker kan variera över tid och kulturella kontexter, men det finns några gemensamma kännetecken. En klassiker har oftast ett långlivat inflytande och anses vara betydelsefullt för sin tid och det efterföljande kulturella landskapet. Det kan vara banbrytande och revolutionerande inom sitt fält eller ha en tydlig stil eller struktur som skiljer sig från andra verk. Klassiker är också ofta föremål för studier och tolkningar inom akademiska och kulturella sammanhang.

Det är viktigt att komma ihåg att definitionen av en klassiker kan vara subjektiv och variera mellan olika personer och kulturer. Vissa verk betraktas som klassiker på grund av deras betydelse för en viss tid eller genre, medan andra blir allmänt accepterade som klassiker över tid och gränser. I slutändan är en klassiker ett verk som har stått tidens prövningar och fortsätter att beröra och inspirera människor generation efter generation. Här nedan har jag samlat kortare sammanfattningar av utvalda klassiker från litteraturkanon.

Testa gärna dina kunskaper efter att du läst sajten: Klassiker (15 frågor).

Ordmoln.

Se också min uppradning av 100 klassiker.

Tema och motiv i klassikerna (öppet dokument).

 

Klassiker / Forntiden - ca 3000 f.Kr.
 

Gilgamesh (verk):

Hjälten Gilgamesh var kung och härskade över staden Uruk. Han sägs vara tre fjärdedelar gud, eftersom hans far var ett övernaturligt väsen, en gud eller en ängel. Men Gilgamesh saknade inte människans svagheter, han var både grym, utsvävande och maktfullkomlig. Efter att ha träffat sin jämlike i styrka, ursprungsmänniskan, den vilde herden Enkidu började hans utveckling som människa. De två blev goda vänner och gav sig av på en äventyrlig resa. Ett av de största hjältedåden de utförde var när de kom till Cederskogen och till berget där monster, Humbaba vistades. Där satte sig Gilgamesh i en drömställning för att få sanna drömmar. Enkidu tolkade hans drömmar och förutspådde att de skulle besegra monstret och så blev det. De dödade också den fruktansvärda himmelstjuren efter en oförglömlig strid. När de åter var tillbaka i hemstaden blev Enkidu sjuk och dog. Gilgamesh hade förlorat sin bäste medarbetare, en som kunde tolka hans drömmar. Han sörjde djupt sin bäste vän och greps av fruktan att själv dö. Kunde inte han som var till stora delar gud vinna odödlighet? För att få reda på det begav han sig bort för att söka rätt på Utnapishtim, den ende som överlevde syndafloden och som genom gudarna fick ett evigt liv. Efter en rad äventyr nådde han fram Utnapishtim, som rådde hjälten att glömma sin sorg. Utan odödlighet återvände Gilgamesh till sin hemstad, Uruk där han regerade över sitt folk utan att döden störde honom på samma sätt som tidigare.

Källa

Bibeln (består av 66 olika böcker)

Gamla testamentets 39 böcker beskriver de förbund som judarna (genom Abraham och Moses) slöt med Gud i forntiden i vilket judarna utsågs till Guds utvalda folk. Gamla testamentet handlar om skapelsen, judisk historia och religion. Därför är dessa böcker också judendomens heliga skrifter.

Nya testamentets 27 böcker innehåller skrifter om Jesu liv, berättelser om hur kyrkan började samt brev från Paulus och några andra. Nya testamentet är kristendomens viktigaste skrift. Det som skrivs i Nya testamentet handlar om hur Gud har räddat alla människor och gett dem möjlighet till ett evigt liv. Det har Gud gjort genom att sända Jesus till jorden där han med sitt liv, sin död och sin uppståndelse har besegrat döden och tagit på sig människornas alla synder (och på så sätt möjliggjort för människorna att komma till paradiset efter döden). I Nya testamentet beskrivs Jesus som den Messias som Gamla testamentet talar om.

 

Klassiker / Antiken – ca 500 – 500 e. Kr.
 

Iliaden av Homeros (700 f.Kr.)

Eposet handlar om det trojanska kriget utbryter eftersom Trojas prins Paris tillfångatar Spartas drottning Helena. Detta leder till att Spartas kung Menelaos tar hjälp av Greklands olika kungar för att tillsammans besegra Troja. Det huvudsakliga temat i Iliaden är Akilles vrede när hans nära vän Patroklos blir dödad av trojanen Hektor. Han dödar många trojaner. Det stora avgörande genombrottet kommer när kung Odyssus bygger en ihålig häst däri soldater gömmer sig. Trojanerna drar in hästen i borgen och på natten smyger soldaterna ut och Troja besegras.

Inleds:

"Sjung, o gudinna, om vreden, som brann hos Peliden Akhilleus
olycksdiger, till tusende kval för akhajernas söner." (översättning: Erland Lagerlöf)

 

Odysséen av Homeros (700 f.Kr.)

Odysseus är på väg hem till sin fru Penelope men stoppas av havsgudar, nymfer, cykloper, stormar, jättar och sirener. När han kommer hem måste han bekämpa alla friare.

Oidipus av Sofokles (427 f.Kr.)

Staden Thebe härjas av en pest, som enligt oraklet är gudarnas straff för att den som mördat Laios (tidigare kung i staden) inte har straffats.

Oidipus har gift sig med förra kungens fru (Iokaste) och hunnit vara kung i riket i hela femton år när en budbärare, Teiresias, som har förmåga att tyda gudarnas bud, säger att mördaren finns i Thebe och att den som mördade Laois är en kung!

När Teiresias sedan säger att Laios dödades i en T-korsning, minns Oidipus att han en gång slog ihjäl en gammal man i en T-korsning (här sker dramats peripeti) och då förstår Iokaste (som både är Oidipus fru och mor), vem Oidipus är och att deras relation är incestuös och går därefter och hänger sig.

När Oidipus förstår allt sticker han ut sina ögon med hennes guldspänne. Anledningen till denna dramatiska handling äratt han anser sig ha varit förblindad och inte kunnat se klart och inte förstått vad som försiggått, därför förtjänar han inte sina ögon.

Bearbetad källa av Joni

 

Klassiker / Medeltiden - ca 500 - 1500-talet
 

Den gudomliga komedin av Dante Alighiere (1319)

Berättelsen börjar med Dantes livskris. Strax därefter blir han uppsökt av den romerska poeten Vergilius ande, som tar honom med på en resa till tre platser Helvetet, Skärselden och Paradiset (bokens tre delar):

1. Först får Dante besöka Helvetet, där han möter de människor som levt sin liv i synd. Från de som begått de lägsta synderna till de som begått de värsta och som också plågas värst.

2. Efter Helvetet kommer Dante till Skärseldsberget, där människor också plågas för sina synder, men i Skärselden finns hopp för de kommer så småningom att vidare till Paradiset.

3. Efter Skärselden kommer Dante till Paradisets portar, där Vergilius lämnar honom, eftersom han inte var kristen hade han inte heller tillträde till Paradiset. Istället guidar Dantes ungdomskärlek Beatrice honom genom Paradiset, som slutar med att Gud uppenbarar sig för honom.

 

 

Klassiker / Renässansen - 1400-1500-tal
 

Don Quijote av Miguel Cervantes (1605)

En man förläser sig på riddarromaner och förlorar verklighetsuppfattningen. Han ger sig ut på äventyr med sin vapendragare Sancho Panza. I sitt företag att rädda Dulcinea går han i strid mot väderkvarnar som han misstar för jättar.

Romeo och Julia av William Shakespeare (1597)

Två ungdomar från rivaliserande familjer blir förälskade och motsätter sig sina familjers fejd. De lovar varandra evig kärlek, ända in i döden!

Hamlet av William Shakespeare (1603)

Hamlets far, kungen av Danmark, dör. Hans begravning sker på samma dag som bröllopet mellan Hamlets mor Gertrud och hans farbror Claudius. Hamlet ser sin fars ande som berättar att det är Claudius som mördat honom och gift sig med Hamlets mor bara för att vinna tronen och själv bli kung av Danmark. En gycklargrupp spelar upp en pjäs skriven av Hamlet och som handlar om kungamordet. Claudius beter sig underlig när han ser skådespelet; detta bekräftar Hamlets farhågor. Intrigerna avlöser varandra och väldigt många drabbas och dör i slutet.

 

 

 

Klassiker / Barocken - 1600-talet
 

Hercules av Georg Stiernhielm (1658)

Eposet är en allegori om den mänskliga dygden. Den handlar om mytologiska hjältefiguren Herakles (från Antiken) som frestas av den lömska Fru Lusta och hennes tre döttrar Lättja, Flättja och Kättja och sonen Rus.Medan Fru Dygd försöker tala honom till rätta.

Inledning ur eposet:

HERCVLES arla stodh op een mårgon, i forsta sin wngdom
fuller af ångst och twijk, huru han sitt lefuerne böria
Skulle, der af han frögdh kunne winna med tijden och ärha
I thet han så går i tankar och högsta bekymber

 

Klassiker / Klassicismen - ca 1650-tal - 1710
 

Tartuffe av Molière (1664)

Pjäsen handlar om bedragaren Tartuffe som lurar till sig pengar genom att vara ädel och god. Familjen som blir bestulen på både egendom och dotter får upprättelse när Tartuffe ertappas och straffas.

Den girige av Molière (1668)

Pjäsen handlar om den girige Harpagon som blir bestulen på alla sina pengar. Pengar som han grävt ner i sin trädgård. Han anklagar sin bäste vän Valere för stölden.

Den inbillade sjuke av Molière (1673)

Pjäsen handlar om hypokondrikern Argan som vill få dottern bortgift med en läökare som kan hjälpa honom.

 

Klassiker / Upplysningen - 1700-talet
 

Robinson Crusoe av Daniel Defoe (1719)

En man hamnar efter att hans fartyg förlist på en öde ö där han klarar sig med hjälp sitt förnuft. Där träffar han Fredag.

Gullivers resor av Jonathan Swift (1726)

Boken är en kritisk allegori om samtiden och består av tre delar:

  1. En resa till Lilliput
  2. En resa till Brobdingnag
  3. En resa till Laputa

Men första delen är den som fått mest uppmärksamhet för att den adapterats till barnberättelse. Den beskriver Gullivers ankomst till ett land där allt är litet och där människorna är lika små som teskedar och kallar sig lilliputtaner. Gulliver lär sig språket och etablerar en vänskap med kungen.

Gulliver lär sig att leva som en jätte ibland småfolket. Men när Gulliver får reda på att lilliputanerna krigar mot den närliggande ön Blefuscu om så triviala ting som från vilken ända man skall knäcka ett ägg förstår Gulliver att han måste ge sig av.

Candide av Francois de Voltaire (1759)

Handlar om ynglingen Candide som först blir utkastad från ett gods i Tyskland efter att han kysst sin kusin Kunigunda. Han reser till drömlandet Eldorado där alla är lyckliga, men återvänder för att gifta sig med Kunigunda (utav pliktkänsla, inte kärlek). De lever tillsammans med hans gamle magister, filosofen Pangloss (som är en parodi på filosofen Leibniz).

 

Klassiker / Romantiken - slutet 1700-tal, mitten 1800-tal

Den unge Werthers lidanden (1774) av Johann Wolfgang von Goethe

Handlar om Werther som blir olyckligt förälskad i Lotte som tyvärr är förlovad. Werther blir deprimerad, vilket resulterar i att han tar livet av sig genom att skjuta sig.

Udolphos mysterier av Ann Radcliffe (1794)

Handlar om den unga lättskrämda Emily som hålls fången i slottet Udolpho, och kämpar med att behålla sin styrka, samtidigt som hon längtar efter sin älskade Valancourt. Hon tar kontroll över sin situation och övervinner sin rädsla.

Ivanhoe av Walter Scott (1819)

Äventyrsromanen handlar om korsfararen Ivanhoe som återvänder till England efter längre tids fångenskap. Ivanhoe blir förälskad i judiska Rebecca som tar hand om honom när han blivit sårad, fastän han ska gifta sig med Rowena. Stor del av handlingen är alltså Ivanhoe sårad efter att ha skadats i inledningen. Ivanhoe och Rowena är ganska tråkiga medan Rebecka och tempelherren Brian de Bois-Guilbert är mycket mer intressanta karaktärer. Brian de Bois-Guilbert och Ivanhoe möts i en tornering i slutet och för att få veta hur det gick får du läsa boken (eller se filmen).

Ringaren i Notre dame av Victor Hugo (1831)

Quasimodo som både är döv och missbildad räddar oskyldigt dömda Esmeralda och dödar den skyldige.

Frankenstein av Mary Shelley (1818)

En vetenskapsman skapar ett monster av likdelar. Monstret blir utstött och ensam och söker upp sin skapare (veteskapsmannen).

Kappan (1842) av Nikolaj Gogol

Handlar om en tjänsteman i Sankt Petersburg som köper en ny ytterrock, får den stulen, dör och börjar spöka.

Det skvallrande hjärtat av Edgar Allan Poe (1843)

En man dödar en annan för att han retat upp sig på hans öga. Mördaren gömmer liket i golvet, men när polisen kommer på besök tror han sig höra den dödes hjärtslag och erkänner därefter sitt brott

Svarta katten av Edgar Allen Poe (1843)

En djurvän omvandlas på grund av ett alkoholmissbruk till sadist och slutligen mördare. Han skaffar inledningsvis en svart katt som han dödar på ett omänskligt sätt och skaffar därefter en till som försvinner när han mördat sin fru som kommit i vägen för hans ilska.

 

Klassiker / Realismen - ca mitten 1800-tal
 

Brott och straff av Fjodor Dostojevskij (1866)

Raskolnikov rånmördar en pantlånerska, lider sådant samvetskval att han erkänner sitt brott och döms till livstids straffarbete på ett fångläger i Sibirien.

Oliver Twist av Charles Dickens (1839)

En föräldralös pojke hamnar på ett barnhem därifrån han flyr efter att blivit illa behandlad. Han hamnar i ett sällskap av tjuvar i ledning av Fagin och tränas upp till tjuv. Han misslyckas med att råna Mr Brownlow, men blir erbjuden att bo hos honom och utbilda sig, men Fagin vill ha tillbaka honom för det visar sig att pojken ärvt mycket pengar.

Stolthet och fördom av Jane Austen (1813)

Mrs Bennet har fem döttrar som ska giftas bort. Darcy gifter sig med Elisabeth, Lydia rymmer med en opålitlig man och gifter sig med honom och slutligen gifter sig Bingley med Jane.

Moby Dick av Herman Melville (1851)

Ismael jobbar på ett fartyg där kaptenen är besatt av att fånga en vit val. När de äntligen hittar valen krossar den skeppet och Ismael är den ende som överlever.

Tom Sawyers äventyr av Mark Twain (1876)

Två föräldralösa pojkar bevitnar ett mord som deras vän blir anklagad för. En av pojkarna räddar honom genom att vittna. Pojkarna stöter på mördaren och lyckas fly och ta med sig en skatt.

Pengar av Victoria Benedictsson (1885)

Handlar om Selma som utvecklas från att vara en naiv flicka till målmedveten kvinna. Hon gifter sig med Pål Kristersson eftersom det är ett bra gifte och han är rik. Förhållandet är kärlekslöst och hon upptäcker alla möjliga fel både i honom och samhällets syn på kvinnan. Hon kritiserar äktenskapslagar och rådande kvinnosyn.

Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf (1891)

En försupen präst räddas av majorskan på Ekeby. Han bor hos henne tillsammans med andra kavaljerer som senare sluter ett förbund med Djävulen, den onde. Majorskan fördrivs från Ekeby. De för ett sorglöst liv, med många fester och baler, men litet arbete vilket leder till att Ekeby förfaller; det råder nödår tills majorskan återvänder och ordnar till allt och när hon är klar dör hon.

Jane Eyre av Charlotte Brontë (1847)

Handlar om Jane Eyre, en föräldralös prästdotter som träffar mannen i sitt liv, Mr Rochester, men äktenskapet begränsar henne som kvinna.

Jane Eyre handlar om en föräldralös flicka, omhändertagen av släktingar som avskyr henne. Som ung kvinna får hon en plats som guvernant på godset Thornfield Hall där hon blir förälskad i ägaren, Mr Rochester, som senare väljer att fria till henne. Men han bär på en hemlighet; han har redan en hustru men hon är inlåst i vinden på grund av galenskap. Jane flyr, men beslutar att söka upp honom några år senare och återvänder till godset som är helt nerbränt. Jane finner honom igen och de gifter sig.

Svindlande höjder av Emily Brontë (1847)

Handlar om det tragiska kärleksförhållandet mellan Catherine Earnshaw och Mr Heathcliff. Catherine gifter sig med Edgar Linton eftersom det inte är ekonomiskt hållbart att gifta sig med Mr Heathcliff eftersom han är fattig. Detta trots att hon anser att Mr Heathcliff betyder allt för henne och är hennes tvillingsjäl. De skiljs åt och återförenas när Mr Heathcliff återvänder, rik och hämndlysten, men Catherine dör så de kan inte återförenas förrän han själv dör.

 

Klassiker / Naturalismen - slutet av 1800-tal
 

Thérèse Raquin av Émile Zola (1867)

En föräldralös flicka gifter sig med sin kusin Camille trots att hon inte är kär i honom. Hon blir istället förälskad i hans vän Laurent och tillsammans dränker de Camille. Mordet och samvetskvalen leder dem att begå självmord.

Vildanden av Henrik Ibsen (1884)

Fotografen Hjalmar Ekdal blir inbjuden till ett middagssällskap hos den rike och gamla förrättningsmannen grosshandlare Werle, med anledning av att hans son Gregers Werle nyligen kommit hem till staden. Hjalmar känner sig dock obekväm i sällskapet; han känner att Gregers far ser honom som en oönskad gäst och att han inte klarar av att leva upp till den aristokratiska standard sällskapet representerar. Det blir inte bättre av att Hjalmars alkoholiserade far, gamle Ekdal, dyker upp i huset mitt i sällskapet. Hjalmar låtsas som om han inte känner sin far. Gregers bråkar med sin far och flyttar istället in hos Hjalmar och hans familj. Han menar att alla de lögner som Hjalmar inte känner till är sådant han bör veta om. Därför är det hans uppdrag att se till att Hjalmar får veta allt han inte vet.

Hedvig har en vild and som bor på loftet bakom en dörr. Dr. Relling, som bor i lägenheten under familjen Ekdal, menar att Hjalmar har det bäst i sin okunskap, och tror att han kommer att gå under om han får veta allt han inte känner till.

När Hjalmar får veta att Hedvig möjligtvis inte är hans dotter avskyr han henne och vill inte ha mer med henne att göra. Gregers intalar henne att om hon offrar det käraste hon har, vildanden, så kommer han att tycka om henne igen. Hjalmar ändrar sig efter att ha pratat med Gregers, men när han kommer tillbaka har Hedvig, i sin förtvivlan över att fadern förskjutit henne, skjutit sig.

Fröken Julie av August Strindberg (1888)

Det är midsommarafton och överklassflickan Julie (grevens dotter) bjuder in Jean (grevens betjänt) till köket. Julie envisas med att dansa med Jean, men han varnar henne för vad folket ska tänka, men Julie vill inte lyssna: ”I afton är vi till fest som glada människor och lägger bort all rang”, säger hon.

I en nyckelscen berättar Julie och Jean om sina drömmar för varandra. Julie drömmer om att falla, medan Jean drömmer om att få klättra upp i trädet och plundra fågelboet på guldägg.

Midsommarnatten utvecklar sig till ett triangeldrama när Julie kommer på när Jean och Kristin (kokerskan) kysser varandra passionerat. Julie börjar flirta ohämmat med Jean. Kristin ser vad som pågår men ingriper inte. Jean i sin tur slits mellan olika känslor men får allt svårare att stå emot Julies uppvaktning och till slut har de sex med varandra.

Folket förstår vad som skett – och allt är med ens förändrat. Maktbalansen mellan Julie och Jean har skiftat. Jean är nu den dominerande, medan Julie blir dominerad. De planerar att fly men kommer inte iväg.

Greven kommer hem och maktbalansen återställs.

Jean räcker rakkniven till Julie som hon tar med sig när hon lämnar köket.

Fritt från källa

Röda rummet av August Strindberg (1879)

En genrationsroman om Arvids försök att bli författare, men misslyckas och blir istället lärare.

 

 

Klassiker / Modernismen (ca 1900 -1945)
 

Dorian Grays porträtt av Oscar Wilde (1891)

En ung och vacker man lyckas få en tavla av honom att åldras istället för att han åldras. Men han klarar inte av att se tavlan och sätter en kniv i den, men dör själv.

Mörkrets hjärta av Joseph Conrad (1902)

Marlowe är kapten på en flodbåt och har fått uppdraget att söka upp försvunna Kurtz. Han hittar honom, men han har blivit sinnesjuk.

Odysseus av James Joyce (1922)

Leopold lagar frukost, hans fru är otrogen och så går han på en begravning. Han umgås med sin vän Stephen och går på bordell. Romanen slutar med Molly Blooms berömda inre monolog.

Processen av Franz Kafka (1925)

Josef K blir en morgon arresterad utan anledning och förgäves försöker han bevisa sin oskuld och blir till slut avrättad.

Stäppvargen av Herman Hesse (1927)

Harry tycker att livet är mycket långtråkigt och han upplever ett utanförskap, därför bestämmer han sig för att ta livet av sig. Hermine introducerar honom ett nöjesliv han aldrig tyckt om och på en maskerad accepterar han livet så som det är.

Mot fyren av Virginia Woolf (1927)

Familjen Ramsays besöker den skotska ön Skye. Vi följer familjens patriark: pappan och mammans konfliktfyllda relation. Mestadels handlar det om manliga och kvinnliga principer, samt belysande av patriarkala (och destruktiva) strukturer.

På västfronten intet nytt av Erich Maria Remarque (1929)

Paul deltar i 1:a VK och blir skickad till fronten där han upplever krigets fasor. Precis innan krigsslutet dödas Paul av en kula.

Mor gifter sig av Moa Martinson (1936)

Handlar om 8-åriga Mia som berättar om sitt liv tillsammans med sin fattiga utsatta mor Hedvig och sin oansvariga styvfar som bara bråkar och super.

Möss och människor av John Steinbeck (1937)

George och Lenni driver runt i USA och livnär sig på olika ströjobb på bondgårdar. Lenni är stor och stark, men förståndshandikappad och tar livet av en kvinna av misstag. George vill inte att Lenni ska hamna på sinnessjukhus och skjuter honom.

Äcklet av Jean Paul Sartre (1938)

Antoine avslutar sin avhandling i en liten by och i sin dagbok dokumenterar han ledan han drabbats av. Han tröttnar på att arbeta med uppsatsen och föraktar byns befolkning, därför struntar han i sin forskning och reser tillbaka till Paris.

Dvärgen av Pär Lagerkvist (1944)

En kärlekslös, elak och egenkär kortväxt person hjälper sin herre att förgifta fienderna. Hans herre misstänker att han också mördat hans fru och fängslar honom.

Lycksalighet av Katherine Mansfield (1920)

Handlar om Bertha Young som känner sig både hämmad och fången i både äktenskap och förväntningarna på henne som mor och kvinna. Vid en middagsbjudning där allt känns skrattretande förkonstlat förtydligas det absurda i hennes liv.

Pennskaftet av Elin Wägner (1910)

Huvudpersonen, Pennskaftet (Barbro Magnus), är en ung emanciperad självförsörjande kvinna och arbetar som journalist. Hon ingår i en kärleksaffär där hon "omskolar" mannen från att ha varit en konventionell kvinnoföraktande ungkarl till feministiskt medveten man.

Kallocain av Karin Boye (1940)

En mörk skildring av ett samhälle (Världsstaten) där individen bara är ett kugghjul i maskineriet. Ett samhället präglat av hjärntvätt, propaganda och övervakning där varje avvikelse är ett hot och bekämpas. Människor indoktrineras till att goda, lojala och framför allt lydiga samhällsmedborgare. De drogas med Kallocain; ett serum som får människor att avslöja sina innersta tankar, och är avsett att användas för att avslöja statsfientliga tankar.

 

Klassiker / Postmodernismen (1945-)
 

1984 av George Orwell (1949)

Winston arbetar på ett ministerium där information förvanskas för att passa det partipolitiska programmet. Han och Julia blir förälskade, men de avslöjas och hjärntvättas för kärlek är förbjudet.

Den gamle och havet av Ernest Hemingway (1952)

Fiskaren Santiago lyckas få en jättestor svärdfisk på kroken, men när han efter stor möda får upp fisken är den redan uppäten.

Flugornas herre av William Golding (1954)

Ett flygplan störtar ner på en söderhavsö och de enda överlevande är några pojkar. Barnen delar upp sig i två rivaliserande gäng: jägare och eldvaktare. Jägarna går så lång att de vill döda eldvaktarna, men de blir räddade av en sjöofficer.

På drift av Jack Kerouac (1957)

Collegestudenten Sal reser genom USA med buss och bil och träffar intressanta människor. Resan slutar tillsammans med Dean i Mexico.

Moment 22 av Joseph Heller (1961)

Yossarian är en bombflygare som vill bort från kriget. Att fortsätta kriga är galenskap och är man galen blir man hemskickad. Men i enlighet med reglementet är man inte galen om man hävdar sin egen galenskap.

Glaskupan av Sylvia Plath (1963)

Handlar om den unga Esther Greenwoods tilltagande psykiska sjukdom. Hon känner sig som fången i en glaskupa och kan därför inte nå världen och bli fri.

Med kallt blod (1966) av Truman Capote

Handlar om de verkliga morden 1959 på en lantbrukarfamilj i dess hem i Holcomb i Kansas. Richard "Dick" Hickock och Perry Smith grips, hamnar i en rättegång, döms till döden genom hängning.

Mörkrets vänstra hand av Ursula Le Guin (1969)

Handlar om etnologen Genly Ai som besöker istidsplaneten Gethen där det bara bor androgyna människor, vare sig män eller kvinnor. Vad händer när könet inte längre definierar människan?

 

Klassiker / Modern litteratur (1970-2000)
 

Postverket (1971) av Charles Bukowski

Handlar om "slackern" Henry Chinaski och hans tid som brevbärare. Han super, hatar sitt jobb och hänger sig åt sex, sprit och att spela på trav.

Ronja rövardotter (1981) av Astrid Lindgren 

Handlar om Ronja, dotter till en rövarhövdingen Mattis. Hon gör uppror mot sin far och umgås med Birk, fienderövare Borkas son vilket är en referens till William Shakespeares pjäs Romeo och Julia, då Mattis och Borka ligger i fejd med varandra.

 

Klassiker / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)