www.larare.at

Citat av filosofer

- -

 

 

 

Citat av filosofer / 01-10
 

01 "Människan är alltings mått."
- Protagoras, grekisk filosof

02 "Svin njuter av gyttja mer än rent vatten."
- Herakleitos, grekisk filosof

03 "Den som vill försöka bli lycklig skall inte lägga an på att öka sina tillgångar utan på att begränsa sina krav."
- Platon

04 "En god och ädel man bör avhålla sig från varje som helst kontakt med arbetslivet."
- Platon

05 "Den kloka människan eftersträvar inte njutning, utan frihet från smärta."
- Aristoteles

06 "Inget kan skapas ur inget."
- Lucretius, romersk filosof

07 "Om jag ändå kunde finna sanningen lika lätt som jag kan avslöja osanningen."
- Cicero

08 "Kärlek är ett försök att inleda vänskap med någon vars skönhet lockar oss."
- Cicero ur Samtal i Tusculum IV

09 "Den är ingen filosof, som inte diktar och målar, därför säger man inte utan skäl att förstå är att skåda fantasigestalter och förståelse är fantasi."
- Giordano Bruno, italiensk filosof under renässansen

10 "Metod är ett intellektuellt instrument med vilket det är möjligt att med utgångspunkten i det kända producera kunskap om det okända."
- Jacopo Zabarella, italiensk filosof under 1500-talet

 

 

Citat av filosofer / 11-20
 

11 "Det är inte den som av andra tros vara lycklig som är det, utan den som själv tror sig vara det."
- Montaigne

12 "Att vara filosof är att lära sig att dö."
- Montaigne

13 "Döden angår dig varken som död eller levande: som levande därför att du är, som död därför att du inte är."
- Montaigne ur Essayer, bok 1

14 "Att en handling är nyttig är inget gott skäl för att den är lovvärd och ädel."
- Montaigne ur Essayer, bok 3

15 "Jag tänker, alltså finns jag." (Cogito, ergo sum)
- Descartes

16 "Tvivel är vetandets begynnelse."
- Descartes

17 "Människan är bara ett rö, det svagaste i naturen, men hon är ett rö som tänker. Det behövs inte att hela universum griper till vapen för att krossa henne. Några dunster, en vattendroppe räcker för att tillintetgöra henne. Men även om hela universum vältrade sig över henne skulle människan fortfarande vara ädlare än den makt som dödade henne. Ty människan vet att hon dör och universum är henne övermäktigt. Universum vet intet därom."
- Pascal ur Tankar

18 "Pengar är som gödsel, till ingen nytta om de inte blir spridda."
- Francis Bacon

19 "Av alla vetenskaper är vetenskapen om människan den som är henne mest värdig. Likväl är denna vetenskap inte den flitigast bedrivna, ej heller den mest utvecklade, bland dem vi äger."
- Malebranche

20 "Människan är född fri och överallt är hon i bojor."
- Rousseau ur Om samhällsfördraget

 

Citat av filosofer / 21-30
 

21 "Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne."
- Rousseau

22 "Den första människa, som inhägnade ett stycke mark, kom på att säga 'Detta är mitt!' och fann människor nog enfaldiga att tro honom, var samhällets verkliga grundare. Hur många brott, krig, och mord; hur mycken olycka och fasa skulle inte den mänskliga rasen ha besparats om något ryckt upp pålarna, fyllt igen diket och ropat till sina medmänniskor: 'Akta er för denne bedragare, ni är förlorare om ni glömmer att jordens frukter tillhör alla och jorden själv tillhör ingen!"
- Rousseau

23 "Egendom är stöld."
- Pierre-Joseph Proudhon ur Vad är egendom?

24 "Det är endast i staten människan har en förnuftig existens."
- Hegel

25 "Först i skymningen lyfter Minervas uggla sina vingar i flykt."
- Hegel

26 "Envar har så mycket rättigheter som han har makt."
- Spinoza

27 "Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt; vad det gäller är att förändra den."
- Karl Marx ur ”Teser om Feuerbach”

28 "Tag ifrån mig allt, bara inte mitt tungsinne!"
- Kierkegaard

29 "Livet måste levas framifrån men kan endast förstås bakifrån."
- Kierkegaard

30 "Livet är inte ett problem som skall lösas utan en verklighet som skall upplevas."
- Kierkegaard

 

Citat av filosofer / 31-40
 

31 "Jag känner mig som en pjäs i schackspelet bör göra när motspelaren säger om den: den pjäsen kan inte flyttas."
- Kierkegaard ur Antingen – eller

32 "Jag indelar min tid på följande vis: halva tiden sover jag, halva tiden drömmer jag."
- Kierkegaard ur Antingen – eller

33 "Gud är död!"
- Nietschze ur Sålunda talade Zarathustra

34 "Sannerligen, en smutsig dröm är människan. Man måste redan nu vara ett hav för att kunna upptaga en smutsig ström utan att bliva oren."
- Nietschze ur Sålunda talade Zarathustra

35 "Där staten upphör, där först tar människan vid, den människa som inte är överflödig."
- Nietschze ur Sålunda talade Zarathustra

36 "Stat kallar jag det, där alla är giftdrickare."
- Nietschze ur Sålunda talade Zarathustra

37 "Övertygelser är värre fiender till sanningen än lögner."
- Nietschze ur Mänskligt, alltförmänskligt

38 "Livet är kort. Låt oss säga sanningen."
- Schopenhauer

39 "Ensamhet är alla stora andars öde - ett öde som emellanåt beklagas, men som alltid väljs som det minst onda av två onda ting."
- Schopenhauer

40 "Vetandet är av ett så mycket hårdare ämne än tron, att denna krossas, när de stöta samman."
- Schopenhauer ur Parerga och Paralipomena

 

Citat av filosofer / 41-50
 

41 "Den största v i s h e t e n är att ögonblicket bör njutas och göras till livets ändamål, ty ögonblicket är ensamt det reala och allt annat blott en tankarnas lek."
- Schopenhauer ur Parerga och Paralipomena

42 "Världen är inget fuskverk och djuren inga fabrikat för vårt bruk."
- Schopenhauer ur Parerga och Paralipomena

43 "Överflöd på vetande leder i grunden vilse och till att man tar miste på det egentliga problemet."
- Heidegger ur Varat och tiden

44 "Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel."
- Bertrand Russell

45 "I filosofins kapplöpning vinner den som kan löpa långsammast. Eller den som sist når målet."
- Wittgenstein

46 "Ingenting är så svårt som att inte bedra sig."
- Wittgenstein

47 "Filosofins syfte är att göra tankarna klarare. Filosofin är ingen lära utan en aktivitet."
- Wittgenstein ur Tractatus logico-philosophicus

48 "Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga."
- Wittgenstein ur Tractatus logico-philosophicus

49 "Vad begär vi av könet utöver möjligheten till njutning, eftersom vi envisas så?"
- Foucault ur Sexualitetens historia I

50 "Att börja tänka är detsamma som att börja bli ´underminerad´."
- Albert Camus ur Myten om Sisyfos

 

Citat av filosofer / 51-60
 

51 "Människan är den enda varelse som vägrar vara den hon är."
- Albert Camus

52 "Jag anser att det måste vara ett mål att kunna karakterisera sina handlingar som vackra snarare än som plikter."
- Arne Næss ur Livsfilosofi

53 "Den som inte väntar skall inte finna det oväntade."
- Platon

54 "Vi har andras fel inför ögonen men våra egna bakom vår rygg."
- Seneca, romersk filosof, författare och politiker

55 "Fattig är inte den som har lite utan den som vill ha mer."
- Seneca

56 "Livet är kort, konsten lång."
- Hippokrates, som kallades "läkekonstens fader"

57 "Ingen har tillräckligt bråttom för att hinna leva."
- Martialis, romersk poet

58"Ju mer korrupt en stat är, desto fler lagar har den."
- Tacitus, romersk historiker och författare

59 "Slumpen härskar på alla områden."
- Sallustius, romersk historiker

60 "Det är lätt att börja krig men ytterst svårt att avsluta det."
- Suetonius, romersk författare

 

Citat av filosofer / 61-70
 

61 "Det är bara du själv som vet om du är feg och grym eller lojal och trogen; andra ser inte in i dig, med osäkra antaganden gissar de hur du är."
- Montaigne

62 "Hjärtat har sina skäl som förnuftet inte känner."
- Pascal

63 "Det är lättare att känna människan i allmänhet än att känna en enda enskild människa."
- François de la Rochefaucauld, fransk författare

64 "Olyckligtvis är det alltför kort mellan den tid då man är alltför ung och den tid då man är alltför gammal."
- Montesquieu

65 "Krossa den skändlige."
- Voltaires berömda stridsrop mot kyrkan

66 "Om Gud inte fanns måste man uppfinna honom."
- Voltaire

67 "Lyckan är en dröm och lidandet verklighet."
- Voltaire

68 "Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större."
- Thomas Thorild

69 “It is the reign of contemporary global capitalism which is the true Lord of Misrule.” (Slavoj Žižek)

70 “Because the horror of Communism, Stalinism, is not that bad people do bad things — they always do. It's that good people do horrible things thinking they are doing something great." (Slavoj Žižek)

 

Citat av filosofer / 71-80
 

71 “Humanity is OK, but 99% of people are boring idiots.” (Slavoj Žižek)

72 “If you have reasons to love someone, you don’t love them.” (Slavoj Žižek)

73 “The problem for us is not are our desires satisfied or not. The problem is how do we know what we desire.” (Slavoj Žižek)

74 “Words are never 'only words'; they matter because they define the contours of what we can do.” (Slavoj Žižek)

75 “We feel free because we lack the very language to articulate our unfreedom.” (Slavoj Žižek)

76 “Cinema is the ultimate pervert art. It doesn't give you what you desire - it tells you how to desire.” (Slavoj Žižek)

77 “I think that the task of philosophy is not to provide answers, but to show how the way we perceive a problem can be itself part of a problem.” (Slavoj Žižek)

78 “An enemy is someone whose story you have not heard.” (Slavoj Žižek)

79 “You cannot change people but you can change the system so that people are not pushed into doing evil things.” (Slavoj Žižek)

80 “Experts are by definition the servants of those in power: they don't really THINK, they just apply their knowledge to problems defined by the powerful.” (Slavoj Žižek)

 

Citat av filosofer / 81-90
 

81 “Like love, ideology is blind, even if people caught up in it are not” (Slavoj Žižek)

82 “We don't really want to get what we think that we want. (Slavoj Žižek)

83 "Att våga är att förlora fotfästet för en liten stund, att inte våga är att förlora sig själv." (Kierkegaard)

84

85

86

87

88

89

90

 

Citat av filosofer / 91-100
 

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

 


Citat av filosofer / 101-110
 

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

 


Citat av filosofer / 111-120
 

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

 

Citat av filosofer / 121-130
 

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

 

Citat av filosofer / 131-140
 

131

132

133

134

135

136

137

138

139

130

 

Citat av filosofer / 141-150
 

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)