www.larare.at

Elevsamtal i Mental träning

-

  1. Vad du vet om Mental träning?
  2. Vad du har för förväntningar på kursen?
  3. Har du några önskemål när det gäller kursinnehåll?
  4. Hur ser du på din egen prestationsförmåga?
  5. Beskriv ditt nuläge: vad är dina styrkor och vad är dina svagheter.
   • Hur har det gått med studierna tidigare? Och hur går det nu?
  6. Gör du idag några mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering?
  7. Har du några “gamla” vanor som är osunda som du skulle vilja jobba bort med hjälp av mental träning? Vilka i så fall?
  8. Vad blir du stressad av?
  9. Vad är du bra på när det gäller att hantera olika situationer? En situation som du lärt dig att hantera väl, t.ex. lärt sig hantera och stå ut med svärmor, lillesyrran eller julfirande. Ge gärna ett exempel.
  10. Vilka situationer kan du inte hantera och måste därför acceptera?
  11. Hur lär du dig bäst?
  12. Målsättning?
   • Är du beredd på att lägga ner arbete på mental träning för att utveckla både din personlighet och dina färdigheter?
   • Vad vill du förändra i ditt liv?
   • Vad vill du bli bättre på när det gäller att hantera olika situationer?
   • Vad vill du utveckla hos dig själv?
   • Vad vill du bli bättre på?
   • Vilket betyg strävar du efter?
  13. Visualisera (tänk dig en framtida bild) hur du kommer att använda mental träning i framtiden.

 

Formulär: allmänt

Formulär: Målsättning

 


 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)