www.larare.at

Shutter Island - "filmsnack"

Innehållsförteckning -

En kvinna som begått mord har rymt från ett mentalsjukhus beläget på ön Shutter Island. Rymlingen antas gömma sig på ön, vilket gör att kriminalkommissarie Teddy Daniels skickas dit för att hitta henne, men han blir istället indragen i en livsfarlig katt- och råttalek och det visar sig snart att sjukhuset bär på mycket mörka hemligheter.

Källa

Läs en recension av filmen (SvD).

Artikel som förklara inslag ur filmen.


 

Shutter Island - "filmsnack" / Citat
 
  1. "Did something unsual happen?"
  2. "Who raised you? Wolfs."
  3. "You are a rat in a maze"
  4. "Everybody wants a quick fix"
  5. "We need to hear you say it"
  6. "Which would be worse: to live as a monster, or to die as a good man?"

Arbetsuppgift: diskutera citaten i grupp. Vad betyder de? Hur kan man tolka "utsagorna" (citaten)?


Shutter Island - "filmsnack" / Frågor
 
  1. Varför anses denna film vara en "mind fuck"?
  2. Vad handlar filmen om (i korthet)?
  3. Vilken roll har drömmarna i filmen?
  4. Hitta Freud i filmen
  5. I filmen sysslar de med experimentell behandling - utveckla.
  6. Hur ska man bearbeta trauman, enligt filmen.
  7. Filmens huvudperson kan sägas ha drabbats av en "förnekelsepsykos" - vad betyder det?
  8. Filmen förmedlar en förlegad syn på psykiskt sjuka - hur?
  9. Hur bearbetar man skuld, i enlighet med filmen?
  10. Man kan tillämpa teorin: Isberget i filmen - hur?
  11. Den psykiska vården i filmen avslöjar tortyr och vården av patienter kan ses som förvaring - förklara.
  12. Är den som mördar medlemmar ur sin familj med all säkerhet psykiskt sjuk?
  13. Sinnens betydelse i filmen; 1) Musikens betydelse i filmen? och 2) Dofters betydelse i filmen?
  14. På vilket sätt skiljer sig "Men of violence" och "men dealing with violence"?
  15. Människan är aggressiv av natur - vilket psykologiskt perspektiv kan man luta sig emot när man hänvisar ett beteende till naturtillstånd? I filmen vädras en människosyn där människan ses som enbart mordisk/aggressiv - vilken psykolog kan denna idé anknytas till?
  16. Backa aldrig i en konfrontation är tecken på en viss personlighetstyp, vilken?
  17. Besvara en fråga med en fråga är en försvarsmekanism - vilken?
  18. Det förflutna påverkar nuet - vilken psykolog kan kopplas till detta?
  19. Trauman från det förflutna påverkar hans beteende och tankar. Trauma = sår (gre) - hur kan man, i enlighet med filmen, läka såret?
  20. Hur får man, enligt filmen, resonliga och fogliga patienter
  21. Huvudläkaren är freudian. Hur kan man se det?
  22. Ska de psykiskt sjuka patienterna återanpassas i samhället och gäller det alla i filmen?
  23. Vilken sjukdom lider kvinnan av som säger: "Jag hör röster - röster sa åt mig att göra det"?
  24. Filmen är i stort sett ett enda experiment, är det ok att utsätta en människa för det? Utveckla ditt svar.
  25. Vad betyder: Implosion - explosion och koppla det till beteende
  26. I filmen säger en av psykologerna: Hjärnan kontrollerar allt - tänk om man kan påverka hjärnan så att man slipper känna smärta. Vilket användningsområde för dessa smärtbefriade människor tänkte man sig i filmen?
  27. Vad händer med våra sympatier för huvudrollsinnehavaren i slutet av filmen?
  28. Filmens sensmoral kan sägas vara: Förnekelse bidrar till psykisk sjukdom. Vad betyder det?
  29. Vad har fyren för symbolvärde? Vad är den symbol för?
  30. Hur tolkar du slutet på filmen?

Välj 15 frågor som du/ni sedan besvarar.

 

Shutter Island - "filmsnack" / Psykisk ohälsa
 

Diskutera filmen utifrån följande

  • Dissociativ identitetsstörning
  • Posttraumatiskt stressyndrom
  • Schizofreni
  • Vanföreställningssyndrom

Läs mer om Psykisk ohälsa


Shutter Island - "filmsnack" / Vad handlar filmen om?
 

Extrauppgift: skriv en kortare handlingsbeskrivning - ca 500 ord.

 

 

Shutter Island - "filmsnack" / Kunskapskrav
 

 

 

Shutter Island - "filmsnack" / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)