www.larare.at

Fördjupning: etik & moral

Förslag på examinationsuppgift. Välj EN religion och presentera ett fördjupningsarbete skriftligt eller muntligt.

 

Fördjupning: etik & moral / Urval
 
 • Regeletik
 • Konsekvensetik
 • Sinneslagsetik

 

Fördjupning: etik & moral / Presentationsform
 
 • enskild inlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • gruppinlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • muntlig presentation i grupp

 

Fördjupning: etik & moral / Förslag på innehåll
 

Förslag på examinationens innehåll

 1. Välj en etisk modell
 2. Presentera grundläggande fakta om modellen med fokus på tillämpning (användning).
 3. Presentera tre exempel som förtydligar modellen.
 4. Vad har modellen för människosyn?
 5. Redogör för modellens nytta.
 6. Leta rätt på något från den aktuella samhällsdebatten i anknytning till modellen.
 7. Jämför modellen med en annan etisk modell.
 8. Reflektera och analysera modellen.
 

Fördjupning: etik & moral / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)