www.larare.at

Kommunikation

Introduktionsföreläsning: Kommunikation

Bildspel: Informationsflöden

 

Kommunikation / Fakta
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läs i ca 30 min. Förslag på litteratur:

 1. Wikipedia: kommunikation
 2. Kommunikation
 3. Journalistik, reklam och information kapitel 1: kommunikation (lärare delger texten)
 4. Wikipedia: information
 5. Informationshantering

OBS! läs ett stycke i taget och följ instruktionerna nedan (a-c)

a) Skriv ner minst fem nyckelord (viktiga ord)

b) Skriv ner minst fem understrykningar (hel mening eller del av mening)

c) Skriv en kortare sammanfattning av varje stycke (marginalanteckningar)

 

Kommunikation / Kommunikationsrevolutionen
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Se filmen Evolution of communication

Använd följande tänkanderutin

 1. Koppla! Vad kände du till sedan tidigare?
 2. Utvidga! Vad kände du INTE till sedan tidigare? Vad var nytt? Vad lärde du dig?
 3. Utmana! Vad var utmanande eller väckte känslor hos dig? Vilken information var extra intressant, skrämmande eller oroande?

Se film: Stone Age to Modern Age - Evolution Of Communication: Evolutionstanken inom kommunikation. Ett behov att kommunicera över långa avstånd leder till utveckling. Diskutera den kommunikationshistoriska utvecklingen utifrån följande nyckelord:

 1. Röksignaler
 2. Brevduvor
 3. Hästkurirer
 4. Flaggsignaler
 5. Telegrafen (morse-kod)
 6. Radiosignaler
 7. Telefonen
 8. Trådlös överföring
 9. WorldWideWeb

 

Kommunikation / Den första skriften
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läs texten: Den första skriften och jobba med nyckelord och understrykningar.

Läs mer om: NyckelordUnderstrykningar och Marginalanteckningar.

 

Kommunikation / 3 frågor
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1) Förklara så kort som möjligt vad kommunikation är.

2) Varför kommunicerar vi? Vad är kommunikation bra för?

3) Vilka problem kan uppstå inom kommunikation?

 

Kommunikation / Kommunikationssituation
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Två olika kommunikationssituationer:

Frågor till filmklippen

 1. Förklara så kort som möjligt kommunikationssituationen.
 2. Vilket eller vilka syften ligger till grund för kommunikationen?
 3. Vilka problem uppstår i de två olika exemplen? Finns det likheter? Skillnader?

 

Kommunikation / Wag the Dog
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Filmsnack: Wag the Dog

 

Kommunikation / Förslag på examination
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Skapa en tankekarta (mindmap) över ordet: Kommunikation.

2. Skriv en text på ca 500 ord som redogör för vad kommunikation är och om sätten att kommunicera kommer att ändras i framtiden.

3. Tyck till om temaarbetet; vad som var bra och vad som var mindre bra.

Förslag på upplägg:

 • Definiera ordet “Kommunikation” - skriv vad det betyder. Hänvisa till flertalet källor för att göra inlämningens innehåll nyanserat och välgrundat.
 • Förklara tankekartan - gå igenom alla ord som du skrivit och hur de hänger ihop.
 • Spekulera kring framtiden - hur tror du kommunikationen kommer att se ut i framtiden?

 

Kommunikation / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Kommunikation / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Kommunikation / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)