www.larare.at

Yrkesetik

Innehållsförteckning -

Inspiration till denna sajt fick jag 18/8-15 då Eva Landin och Therese Nahlbom från Lärarförbundet höll en föreläsning om yrkesetik.

Sajten är under arbete och än så länge är det bara stödord. Men läs mer om yrkesetik på www.lararesyrkesetik.se

"Relationskapital"

Etiskt ställningstagande: värna djuren
Du äter en T-bensstek och köper en läcker skinnjacka
Går emot det etiska ställningstagande och strider mot din moral, därför blir det:
Dubbelmoral

Plikt, dygd, nytta
Pliktetiker följer givna regler
Dygdetiker vill lyfta det som behöver lyftas
Nyttoetikern väljer det som gynnar situationen

Svaren uteblir, men ditt förhållningssätt berikas.

Samhällets bästa kolliderar inte sällan med elevens bästa.

Lärarens (ditt) bästa kan ibland kollidera med kollegiets bästa.

Man pratar väldigt mycket elever, men allt för lite om lärande.

Koppla inte lärandet till individer utan ha ett längre perspektiv. Prata mer lärande, mindre elev.

Sekretess är lag. Juridiskt.

Yrkesetik handlar om eleven i centrum.

Måste göra skillnad på när jag är lärare eller privatperson.

Viktigt med etisk kod om man har en maktposition.

Makt är mer negativt än engelskans power.
Vi behöver fånga och bibehålla maktposition annars tar någon annan den.

Enda gången ens namn nämns är vid tillrättavisande.

Teach meet. Två gånger per termin träffas lärare som delger varandra om vad de lärt sig.

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)