www.larare.at

Pedagogisk vision i ämnet Svenska

-

Jag tänkte inleda med en redogörelse över min relation till styrdokument som utgörs av förmågor, centralt innehåll och betygskriterierna. Därefter kopplar jag det till kursen Svenska. Sedan ska detta härledas till eleven.

Min heliga skrift i en kurs är alltså dess centrala innehåll och betygskriterierna (som Skolverket formulerat). När jag ”bygger” mina kurser måste jag ta hänsyn till centralt innehåll och när jag bedömer och sätter betyg måste jag finna belägg i betygskriterierna; detta är fundamentet (grunden) för min lärarverksamhet. Detta kan av vissa anses hämma kreativiteten, men jag ser det som tydliga ramar som jag ska förhålla mig till.

Jag har delat upp kursen Svenska i olika moment och med hjälp av mina övningar och examinationsuppgifter inom dessa undervisar och testar jag eleven.

En svenskkurs är mycket mer än bara ”kunna skriva”, men själva skrivandet är en förutsättning för allt. Vad gäller Skrivhantverket finns inga genvägar eller "quick fixes" utan det handlar i grund och botten om att läsa och skriva mycket och framför allt jobba med texter genom att för det första bearbeta dem så de blir bättre och för det andra se hur andra skriver och härma dem som skriver bra; ett litet barn lär sig gå genom att för det första vilja gå (motivation), seandra gå (härma) och därefter öva på att gå (successiv utveckling) för att slutligen gå själv (förvärvade kunskaper används). Och när du lärt dig gå vill du genast lära dig gå bättre för att därefter kunna gå snabbare och till och med springa. Mitt jobb är att lära dig springa! Och om du inte förstår metaforen: mitt jobb är alltså att lära dig skrivhantverket, men om jag ska lyckas måste du vara tillräckligt motiverad, jobba med din egen kunskapsutveckling genom att lägga tid på övningarna och därefter använda dig av dina kunskaper för att klara av examinationsuppgifterna samt bli en bättre skribent och framför allt bredare utifrån ett kunskapsperspektiv. Läs mer om Övningar och uppgifter.

Jag strävar också efter att nå ämnesförtrogenhet och ämnesdidaktisk medvetenhet samt ständigt utveckla och fördjupa min kunskapsbank och mitt lärande.

Jag strävar efter att förstå, nå och etablera ett lärande.

Jag strävar efter glädje i lärande

Läs mer om den pedagogiska tanken bakom moment.

 

Joni Stam (2015)