www.larare.at

B. F. Skinner

B.F. Skinner var en amerikansk psykolog och behaviorist som levde mellan 1904 och 1990. Han är känd för sina bidrag till behaviorismen och för att ha utvecklat teorier och metoder för operant betingning och behavioristisk inlärning.

Skinner lade fram teorin om operant betingning, där han föreslog att beteendet formas genom konsekvenser som följer på det. Enligt Skinner är beteendet inte bara resultatet av inre mentala processer eller medfödda egenskaper, utan det kan förändras och kontrolleras genom att manipulera dess konsekvenser. Han introducerade begreppet "förstärkning" för att beskriva belöningar eller bestraffningar som påverkar beteendets frekvens och sannolikhet att upprepas.

Skinner utförde många experiment med djur och utvecklade tekniker som operant betingning och Skinner-boxen (en apparat för att studera beteendets förstärkning). Han använde sina metoder och teorier för att visa hur beteende kan formas och förändras genom positiva eller negativa förstärkningar, och han betonade vikten av att studera beteende i en kontrollerad och systematisk miljö.

Skinner var också intresserad av tillämpningar av behaviorismen inom undervisning och utbildning. Han förespråkade användningen av positiv förstärkning och belöningar för att främja inlärning och utveckling hos individer.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)