www.larare.at

Textkommunikation

100p - MEETET0

 

 

Textkommunikation / Moment
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Texten som uttryck

Syfte, mottagare/målgrupp.

Informationssökning

Spridning (kanaler), källhantering.

Textproduktion

Journalistiska, informativa och reklamtexter.

 

Textkommunikation / Övningar
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

 

Textkommunikation / Examination
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

 

Textkommunikation / Styrdokument
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Förmågor

Centralt innehåll

Betygskriterier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)