www.larare.at

Textkommunikation

3 förmågor i MEETET0 (100p)

4. Färdigheter i att framställa texter grundade på fakta och saklighet samt kunskaper om hur man varierar språket och väljer rätt uttryck beroende på målgrupp.

5. Färdigheter i att producera och förmedla information för att nå ut med ett givet budskap till en specifik målgrupp.

7. Förmåga att använda olika kanaler för att söka information samt att kritiskt granska och värdera denna.

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)