www.larare.at

Nutida filosofi

Bildspel - Innehållsförteckning -

Tre olika spår:

1. Kulturkritik

Slavoj Žižek

Slavoj Žižek (YouTube)

2. Hållbar utveckling

Ekosofi - Arne Naes

Djurens rätt - Peter Singer

3. Psykologi och sociologi

Postmodernism - Paul-Michel Foucault

 

 

 

 

Nutida filosofi / Allmänt
 

 

Nutida filosofi / Kunskapskrav
 

 

Nutida filosofi / Lärarhandledning
 

Klicka här Lösenordsskyddat.

 

Nutida filosofi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)