www.larare.at

Nutida filosofi

Bildspel

Välj ETT av följande fem olika spår:

1. Kulturkritik

Slavoj Žižek

Slavoj Žižek (YouTube)

2. Hållbar utveckling

Ekosofi - Arne Naes

Djurens rätt - Peter Singer

3. Psykologi och sociologi

Postmodernism - Paul-Michel Foucault

4. Feminism

Judith Butler

Judith Butler (YouTube)

5. Rättvisa

Miranda Fricker

Miranda Fricker (YouTube)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)