www.larare.at

Ordlista: analys

Innehållsförteckning -

Här nedan har jag samlat ord som är användbara vid analys.

För att testa orden och bli bättre på att använda dem kan du ta hjälp av sajten: Exempelmeningar.

 1. Allmängiltig
 2. Anta
 3. Antagande
 4. Argument
 5. Argumentera
 6. Belägg
 7. Bevis
 8. Bevisföring
 9. Diskutera
 10. Exkludera
 11. Fundera
 12. Föreställa sig
 13. Förmoda
 14. Förståelse
 15. Generalisera
 16. Genomgående
 17. Genomsöka
 18. Hypotes
 19. Hypotetiskt
 20. Idéer
 21. idégenerering
 22. Idéutbyte
 23. Inkludera
 24. Intrikat
 25. Intuitivt
 26. Kalibrera
 27. Organisera
 28. Planera
 29. Precis
 30. Precisera
 31. Process
 32. Reflektera
 33. Resonera
 34. Stipulera
 35. Strategi
 36. Struktur
 37. Strukturera
 38. Systematiskt
 39. Särskilt
 40. Successivt
 41. Tankeexperiment
 42. Tankesmedja
 43. Tankeutbyte
 44. Teori
 45. Uppfatta
 46. Uppskatta
 47. Åsiktsutbyte
 48. Överväga
 49. "Brainstorma"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)