www.larare.at

Portfolio

Att skapa en portfolio innebär att man samla sina "bästa produkter" i ett och samma ställe; antingen en mapp eller ett dokument.

Det finns olika sätt att samla ihop materialet. Antingen lägger man in allt material (text och bild) i ett och samma dokument. Ett annat sätt är att variera där det mesta ligger i ett och samma dokument, men vissa arbeten ligger på andra ställen dit det finns länkat eller så är allt länkat och portfolion är endast en samling länkar. Bäst är att hålla arbetena isär antingen med hjälp av rubriker, avskiljare eller länkar. Ett annat alternativ är att dela en mapp där allt ligger. Om man väljer det sättet måste varje dokument tydligt namnges så att det blir tydligt.

Google-dokument inlämning

Google dokument kan användas som samlingsplats för elevmaterial, så kallad lärportfolio, arbetsportfolio eller kort och gott: portfolio.

Börja med att skapa ett Google-dokument och distribuera det via Classroom. Du kan hitta exempel på utförande under varje svenskkurs.

Alla elever ska alltså ha varsitt exemplar. När eleven gjort en examination länkar hen till den eller lägger in allt material i ett och samma dokument. Eleven arbetar i eget dokument som hen delar när det är klart.

Eleven lämnar alltså in ett skolarbete via delning av ett dokument. Antingen kan allt material finnas i dokumentet eller så ska den innehålla länkar till allt material.
Tanken är att allt betygsgrundande material kan nås via portfolion där också betyget på inlämningen ska synas.

Läs mer om Portfolio i Google

Annan typ av inlämning

För att samla in elevmaterial (deras portfolier) föreslår jag delning av dokument. Och om man inte använder Google dokument kan man egentligen använda vilket program som helst, varför inte göra en egen hemsida? Eller en avancerad blogg?

Be eleverna skapa sina egna portfolier i valfritt program och be dem "dela" materialet med dig så att du kan följa processen och framför allt kommentera det och styra över distributionen inför kamratresponsen.

Tanken är att allt betygsgrundande material kan nås via portfolion där också betyget på inlämningen ska synas, undantagsvis en hemsida eller blogg som är offentlig. Var noggrann med offentligt material.

Delarna och helheten

Portfolion ska utgå ifrån ett processtänk där många bäckar ska utmynna i ett stort hav; alltså många enskilda mindre arbetsinsatser ska läggas samman och utgöra en större helhet. Ur delarna ska en helhet lysa fram och denna helhet är en allmän förståelse över ämnets kärna som jag destillerat fram ur styrdokumenten.

När ska målbilden visas upp?

Det finns en pedagogisk poäng med att presentera målet, samtidigt som det inte får vara alltför riktgivande eftersom delmålen är minst lika viktiga. Här är det alltså upp till varje enskild lärare att ta beslut om portfolion får inleda kursen eller om den ska presenteras successivt. Det viktiga är att ta man tar ett beslut och följer det. Eleven ska antingen i kursens inledning förstå relationen mellan delar och helhet och vikten med båda. Eller så presenterar man målet efter halva kursen, men mitt råd är att inte vänta alltför länge med att visa upp målbilden: portfolions innehåll.

Process

Medan eleven arbetar med portfolion rekommenderar jag Seven steps of feedback som generell princip och kamratresponsen, formativa bedömningen och framför allt samtalet ska utmynna i ett processtänk som i sin tur ska leda till ett bättre arbete.

Lärarens uppgift blir att portionera ut lagom "stora bitar" som eleven kan jobba med; viktigt är att materialet inte blir för omfattande och att eleven springer in i "the wall of information" vilket påverkar motivationen negativt. Viktigt är att sätta upp (individuella) delmål och få eleven att finns stolthet i att uppnå dessa. Därefter slår man ihop alla delmål och jobbar med portfolion i sin helhet och avslutningsvis kan man visa upp något som producerats efter lång tids arbete.

Se Google Sites: Portfolio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)