www.larare.at

Pseudovetenskap

Pseudovetenskap är en sammanfattande term som används för att beskriva påståenden, idéer, metoder eller praktiker som presenteras som vetenskapliga, men som brister i vetenskaplig validitet, rigorös evidens eller metodisk grund.

Ett exempel på pseudovetenskap är astrologi. Astrologi hävdar att himlakroppars positioner och rörelser kan påverka människors personlighet och livshändelser. Trots att det har blivit studerat och förkastat av vetenskapen i årtionden, fortsätter många människor att tro på och följa astrologi. Det finns ingen vetenskaplig grund för påståendet att stjärnornas positioner vid ens födelse har någon inverkan på ens livsförlopp eller personlighet.

Hur kan man upptäcka om något är en pseudovetenskap?

Pseudovetenskapliga påståenden bygger ofta på anekdotiska bevis eller påståenden som inte kan bekräftas genom vetenskaplig forskning eller experiment. Påståendet saknar empiriskt stöd.

Pseudovetenskapliga idéer är ibland utformade på ett sätt som gör dem omöjliga att falsifiera eller testa empiriskt. De är ofta vagt formulerade eller otydliga. Påståendet kan inte falsifieras.

Pseudovetenskapliga påståenden tenderar att hänvisa till ovetenskapliga källor, som personliga erfarenheter, uppenbarelser, eller icke-ackrediterade och okontrollerade källor. Påståendet bygger på ovetenskapliga källor.

Förespråkare för pseudovetenskap väljer ofta endast de bevis som stöder deras påståenden och bortser från eller förkastar vetenskapliga bevis som inte passar deras världsbild. Påståendet bevisas med de bevis som passar.

Pseudovetenskapliga idéer och praktiker tenderar att inte tåla vetenskaplig granskning eller kritik och kan avfärda skeptiker som del av en konspiration eller okunniga. Påståendet "skyddas" från kritik.

Pseudovetenskapliga påståenden innehåller ibland komplicerade termer och begrepp som inte har någon grund i vetenskaplig teori eller metod. Påståendet uttrycks med hjälp av ovetenskapliga termer och begrepp.

Pseudovetenskapliga produkter eller behandlingar marknadsförs ofta som snabba lösningar på komplexa problem, och de utlovar mirakulösa resultat utan vetenskapligt stöd. Påståndet inlindas i löftet om snabba lösningar eller mirakel.

Pseudovetenskapliga påståenden kan försöka vinna förtroende genom att hänvisa till auktoriteter eller experter, även om dessa auktoriteter inte ens är relevanta. Påståendet stärks via missbruk av auktoriteter.

Pseudovetenskapliga idéer går ofta emot väl etablerade principer inom vetenskapen och förnekar resultat som stöds av bred vetenskaplig konsensus. Påståendet präglas ofta av ett förnekande av etablerad vetenskap.

Pseudovetenskapliga rörelser kan utveckla en kultliknande dynamik där följare har starkt emotionellt engagemang och är ofta beredda att försvara sina övertygelser oavsett vetenskaplig motbevisning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)