www.larare.at

Svenska: Skrivande

100p - SVESKR0

Den här kursen fokuserar på själva hantverket: skriva. Med utgångspunkt i skriftlig framställning jobbar vi med olika texttyper. Allt ifrån informellt fiktivt berättande till formellt utredande texter. Vi lär oss skriva olika typer av texter med syfte att antingen informera, utreda, övertyga eller underhålla.

Vi ser också till texter för olika syften och i olika medier, inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar.

Vi finslipar på de stiltekniska finesserna och jobbar metodiskt och strukturerat fram texter som vi jobbar vidare med tillsammans. Vi ser till hur texter är uppbyggda; både texttekniskt och språkligt. Avslutningsvis lär vi oss att ge konstruktiv textkritik och arbetar vidare med egna och andras texter för att förbättra vårt skrivande och öka vår språkliga medvetenhet.

Förslag på moment

Och examination

 

 

 

Joni Stam (2017)