www.larare.at

Skrivfärdighet

Syftet med detta moment är att öva, öva, öva; alltså skriva mycket, inte nödvändigtvis "rätta" mycket.

Ett förslag att öva den skriftliga förmågan är att inleda varje lektion med 5, 7, 10 skrivning. Det viktiga är att det går fort, precis som i krokimålning ska konturerna fångas inte detaljerna. Sedan kan man också fokusera på en viss detalj; t.ex. beskriv en tegelsten i detalj och ta hjälp av sinnena.

 

Skrivfärdighet / Fakta
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Länksamling: skriva

 

Skrivfärdighet / 10 förslag
 
Klicka för att komma till start

Tio förslag på hur man kan öva den skriftliga förmågan:

  1. Skriv dagbok: Ta dig tid varje dag att skriva ned dina tankar, känslor och upplevelser. Detta hjälper dig att utveckla ditt skrivande och öva på att uttrycka dig klart och tydligt.
  2. Skriv brev eller e-post: Skriv brev eller e-post till vänner, familjemedlemmar eller till och med författare eller personer du beundrar. Det ger dig möjlighet att uttrycka dig på ett mer formellt sätt och övar upp din skrivteknik.
  3. Delta i skrivutmaningar: Utmana dig själv genom att delta i skrivutmaningar eller tävlingar. Det kan vara att skriva en novell, en dikt eller en kort berättelse inom en viss tidsgräns. Det hjälper dig att öva på att vara kreativ och produktiv inom ett begränsat utrymme.
  4. Skriv recensioner: Skriv recensioner av böcker, filmer, musik eller andra konstverk. Detta ger dig möjlighet att analysera och uttrycka dina åsikter och tankar på ett strukturerat sätt.
  5. Skriv argumenterande texter: Öva på att skriva argumenterande texter där du presenterar din åsikt och stöder den med relevant information och fakta. Det hjälper dig att utveckla din förmåga att argumentera och övertyga med hjälp av skriftlig kommunikation.
  6. Skriv sammanfattningar: Öva på att sammanfatta texter, artiklar eller böcker på ett koncist och sammanhängande sätt. Detta hjälper dig att utveckla din förmåga att identifiera huvudidéer och kommunicera dem på ett effektivt sätt.
  7. Skrivning av kreativa berättelser: Utmana din fantasi genom att skriva kreativa berättelser eller noveller. Det hjälper dig att utveckla din kreativa skrivförmåga och ditt berättande.
  8. Skrivning av argumenterande essäer: Öva på att skriva argumenterande essäer där du presenterar en tes och stöder den med argument och evidens. Det hjälper dig att träna din förmåga att analysera och argumentera i skriftlig form.
  9. Redigera och revidera: Ge dig själv tid att redigera och revidera dina skrivna texter. Detta hjälper dig att förbättra din språkliga precision, grammatik och stil.
  10. Delta i skrivgrupper eller workshops: Gå med i en skrivgrupp eller delta i workshops där du kan få feedback och dela dina skrivna texter med andra. Det ger dig möjlighet att lära av andra och förbättra din skrivteknik genom konstruktiv kritik och utbyte av idéer.

Skrivfärdighet / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)