www.larare.at

Myndighetsutövning

-

"Myndighetsutövning är ett förvaltningsrättsligt begrepp och omfattar beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna." (Wikipedia)

 
 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)