Filosofi 2: första stycket

"teorier som gäller verklighet"
"teorier som gäller [---] kunskap"
"teorier som gäller [---] vetenskap"
"teorier som gäller [---] samhällsfilosofi"
"teorier som gäller [---] värdefilosofi"
"använder [---] relevanta filosofiska begrepp"

Filosofi 2: andra stycket

"identifierar [---] filosofiska frågor"
"analyser av några frågor och teorier som gäller verklighet" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] kunskap" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] vetenskap" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] värdefilosofi" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] samhällsfilosofi" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"relevanta filosofiska begrepp används"

Filosofi 2: tredje stycket

"förklarar[---] logisk argumentation"
"underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor"