www.larare.at

Måluppfyllelse filosofi

Måluppfyllelse är direkt kopplat till kursens styrdokument. Eleven ska med andra ord öva upp de förmågor som Skolverket ställt upp, läraren ska planera in det centrala innehållet i sin kurs och eleverna ska bedömmas utefter kunskapskraven.

Av erfarenhet kan jag hävda att det inte är pedagogiskt att börja en kurs genom att gå igenom styrdokumenten. Bättre är att komma igång så fort som möjligt med relationer mellan elever och bli bekväm med läraren (både som person och lärare). Därefter börjar man jobba med kursinnehållet och efter tredje momentet kan man lyfta styrdokumenten genom att först belysa dem därefter koppla dem till de tre första momenten.

Eleven ska arbeta med texter från Skolverket (styrdokument som förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav). Målet är att förstå, tolka och förenkla dem och framför allt förstå styrdokumentens syfte och användning.

Dessa styrdokument ska vi lärare följa i vår planering, undervisning och bedömning. Genom att ha koll på centralt innehåll i en kurs vet man vad man kommer att erbjudas i kursen. Betygkriterierna är premisser (utgångspunkt) för bedömning och framför allt betygsättning. Genom att ha koll på styrdokumenten har man koll på vad man ska göra och vad läraren förväntar sig att du ska göra för att få ett viss betyg.

Inleder med gemensam genomgång av förmågor som ska vinnas. Därefter grupparbete kring centralt innehåll och kunskapskraven.

Eleverna ska syssla med läsförståelse, begreppsanalys och skriva om texterna till klarspråk. Och jag har sex sätt att göra det på i denna sajt.

Efter kursen kommer du att...

1. Kunna diskutera klassiska filosofiska frågor; t.ex. vad är verklighet?, vad är kunskap?, vad är vetenskap? och hur bör man leva?. Och analysera dessa med hjälp av teorier och relevanta begrepp.

2. Kunna diskutera hur ett samhälle kan och/eller bör se ut.

3. Känna till några nutida filosofiska riktningar.

4. Öva upp en medvetenhet vad gäller etik och moral; kunna hänvisa till värdeteoretiska ståndpunkter och tillämpa (använda) några vanliga normativa etiska teorier.

5. Värdera argument baserat på logiska resonemang.

6. Känna till relationen mellan språk och filosofi.

 

 

 

Joni Stam (2020)