www.larare.at

Språkets uppbyggnad

Innehållsförteckning -

Presentation av Språkets uppbyggnad

 

 

 

Språkets uppbyggnad / Fakta
 

 

Språkets uppbyggnad / Övningsmaterial
 

Jobba med texten:

Språklig analys

Flickan med svavelstickorna (TXT-format)

Flickan med svavelstickorna (Word-format)

Flickan med svavelstickorna (Google doc)

Flickan med svavelstickorna (för läraren)

 

Språkets uppbyggnad / Övningar & examination
 

Svenska 2: Övningar & examination (länk)

 

 

Språkets uppbyggnad / Frågor och svar (FAQ)
 

Frågor & svar (FAQ)

 

 

Språkets uppbyggnad / Lärarhandledning
 

 

 

 

 

 

Språkets uppbyggnad / Styrdokument
 

Svenska 2

  • Förmåga: 8
  • Centralt innehåll: 5
  • Betygskriterier:

Förklara konceptet

 

Språkets uppbyggnad / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)