www.larare.at

Samarbete mellan ämnen

 

Denna sajt kan användas vid ämnesövergripande arbete mellan ämnena:

  1. Filosofi (FIL01)
  2. Svenska (SVE01)
  3. Svenska som andra språk (SVA01)
  4. Psykologi (PSY01)
  5. Samhällskunskap (SAM01)
  6. Naturkunskap (NAT01)
  7. Religion (REL01)
  8. Historia (HIS01)