www.larare.at

Carl Gustaf Jung

Carl Gustav Jung var en schweizisk psykiater och psykolog som levde mellan 1875 och 1961. Han är mest känd som grundaren av analytisk psykologi och för sina teorier om det kollektiva omedvetna, arketyper och individuation. En av Jungs mest framträdande idéer var begreppet det kollektiva omedvetna, som är en del av den mänskliga psyken som innehåller gemensamma, ärftliga mönster och symboler som är närvarande i alla kulturer och tider. Inom det kollektiva omedvetna finns arketyper, universella symboler och mönster som representerar grundläggande mänskliga erfarenheter och instinkter. Jung trodde också på betydelsen av individuation, en process där människor strävar efter att utvecklas till sina mest autentiska och fullständiga självar genom att integrera de olika aspekterna av sin personlighet och bli medvetna om sin egen potential. Han betonade vikten av att balansera motsatta krafter, som det medvetna och omedvetna, och att söka efter en djupare meningsfullhet och syfte i livet. Persona representerar den sociala masken eller rollen som vi antar för att passa in i samhället. Skuggan å andra sidan representerar de mörkare, omedvetna och förnekade aspekterna av vår personlighet. Jung betonade vikten av att bli medveten om och integrera skuggans innehåll för att uppnå individuation. Jung använde också drömtolkning och associationsmetoder för att utforska det omedvetna och för att hjälpa sina patienter att få insikt i sina psykologiska problem och obearbetade erfarenheter. Jung identifierade olika arketyper, eller universella symboliska mönster, som återfinns i det kollektiva omedvetna. Exempel på arketyper inkluderar den store modern, vismannen, hjälten och skuggan. Arketyper påverkar våra tankar, känslor och beteenden och kan dyka upp i drömmar, fantasier och myter. Jung trodde att drömmar och fantasier är uttryck för det omedvetna och innehåller symboler och budskap som kan hjälpa oss att förstå oss själva bättre. Han använde sig av drömtolkning och tolkade symboler för att komma åt det omedvetna innehållet och de dolda betydelserna i drömmar och fantasier. Hans arbete är omfattande och innehåller också andra viktiga begrepp och idéer, som det personliga omedvetna och de fyra psykiska funktionerna (tanke, känsla, sensation och intuition).

Läs mer

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017