www.larare.at

Fördjupning 2: skulle jag kunna...

Skulle jag kunna leva som katolsk kristen / jude / muslim / hindu / buddhist?

Du får en modelltext som exempel. Besvara frågan i en diskuterande text genom att ta upp både ja-sidan och nej-sidan. I inledningen tar du upp religionens uppkomst och huvudsakliga trosuppfattning. Sedan diskuterar du de två sidorna och nämner likheter och skillnader mellan religionen du valt och din egen religion eller livsåskådning. Till sist drar du slutsatser och besvarar frågan.

Inslag som ska finnas med

  • Grundläggande fakta: geografiskt ursprung och spridning, symbol, stora högtider, traditioner: funktion i samhället och kulturell betydelse.
  • Identitet: etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
  • Etik & moral
  • Livssyn
  • Dödens betydelse


Fördjupning 2: Skulle jag kunna... / Exempel
 
Klicka för att komma till start

Rubrik

Skulle jag kunna leva som jainist?

Inledning, orientering. Beskriv religionen uppkomst och huvudsaklig tro

Janismen är en indisk religion från cirka 500 f.kr. Religionen har likheter med både buddismen och hindusimen. Jainisterna har ingen gud men de tror på på frälsning. Jag känner ingen som är Jainist. Allt jag vet om janismen har jag läst. Nu ställer jag mig frågan. Skulle jag kunna leva som jainist?

Ja-sidan

Beskriv vad som tilltalar dig i religionen

Motivera varför. Vilka konsekvenser skulle ditt val få för dig själv och din omgivning? Koppla till din egen religiösa identitet.

Å ena sidan skulle jag kunna leva som jainist eftersom deras icke-våldsprincip tilltalar mig mycket. Jainisterna främsta kännetecken är nämligen ahimsha-principen att inte använda något våld. Det finns inga andra i världen som är mer radikala icke-våldsanhängare än jainisterna.

Ickevåldet gäller inte bara människor, utan även djur och insekter. Därför kan man se heliga män som sopar marken framför sig med en kvast för att inte trampa ihjäl insekter. En hängiven jainist silar vattnet han dricker och filtrerar luften han andas in. De är vegetarianer och de utnyttjar inte djurprodukter i någon form. När främmande besöker deras tempel, måste de lämna allt som är av skinn utanför: skor, bälten och plånböcker. En jainist kan inte ägna sig åt jordbruk. För när man plöjer kan man döda en del småkryp. Därför håller de flesta av lekmännen på med hantverk, handel och affärsverksamhet. Det finns också många jainister inom det ekonomiska och kulturella livet.

En hängiven jainist försvarar sig inte om de blir anfallna av en tiger.

Jag tycker att det finns mycket dubbelmoral i dagens samhälle. Man säger en sak men gör en annan och lever inte som man lär. Själv skulle äter jag djur, men kan inte tänka mig att själv döda ett djur.  Så jag har dubbelmoral som så många andra. Jag har fått lära mig att man ska respektera och djur och att de lider när de blir skadade, precis som människor.Därför är det vackert med Jainisterna som är så hängivna och så konsekventa i sin icke-våldsprincip. Jag tror att om jag valde att leva som jainist skulle jag kunna påverka fler att leva fridfullt i fred med sig själva och omvärlden.

Nej-sidan

Motivera varför. Koppla till din egen religiösa identiet.

Å andra sidan skulle jag inte kunna leva som jainist eftersom de i vissa fall praktiserar rituellt självmord. Förr i tiden kunde munkar kasta sig utför stup. Numera handlar det om självsvält och inte så brutalt som att kast sig utför stup. Munken eller nunnan slutar äta och själen stiger till den högsta punkten i universum.


För mig är det väldigt konstigt att hylla självmord. I min egen kultur och religion är självmord tabu. I kristendomen ses självmord som en form av mord, där man tar makten i händerna istället för att överlåta det till Gud.  Förr i tiden fick inte de som tog livet bli begravda i vigd jord. Även i dag bland de som inte är så kristna länge är självmord inte accepterat med inte för att det skulle vara syndigt, mer för att det är ett slöseri med ett liv.

Slutsats, summering.

Jag tror att det skulle vara svårt för mig att leva som jainist trots att jag finner flera beröringspunkter mellan religionens värderingar och mina egna.. Även fast jag själv är emot alla former av våld skulle jag ha svårt att leva så konsekvent som jainisterna gör. Jag skulle också ha jättesvårt att acceptera att människor svalt sig själva till döds för att nå en högre form av frälsning. Trots att jag känner så här, har jag ändå stor respekt för jainisterna. Jag tror att det är min egen kultur och uppväxt som spelar stor roll för att jag har svårt att se mig själv som jainist.

 

Fördjupning 2: Skulle jag kunna... / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)