www.larare.at

Vilja, förmåga och prestation

Denna sajts främsta syfte är att synliggöra lärandeprocesser och underlätta utveckling. Sajten är riktad mot lärande, men kan också användas inom andra områden där det finns en målsättning.

Bildspel

 

Vilja, förmåga och prestation / Vilja
 
Klicka för att komma till start

För att lyckas över huvud taget behöver man en grundinställning. Alltså en utgångspunkt som fungerar som en trampolin. Att vilja något är i flesta fall en förutsättning för att lyckas väl med något. Har man inte viljan hamnar man lätt i kvicksand och sjunker istället för att lyfta sig.

 

Vilja, förmåga och prestation / Förmåga
 
Klicka för att komma till start

Förmåga är ingenting man föds med utan något som man erövrar genom hårt, envist och målinriktat arbete.

 

Vilja, förmåga och prestation / Prestation
 
Klicka för att komma till start

För att leverera måste man prestera och för att prestera måste man arbeta systematiskt emot det mål man satt.

 

Vilja, förmåga och prestation / Misslyckandet
 
Klicka för att komma till start

Diskutera följande citat:

1. "You must learn to fail intelligently. Failing is one of the greatest art in the world. One fails forward towards success." (Edison)

Jonis översättning: Du måste lära dig att misslyckas smart. Att misslyckas är stor konst. Man misslyckas framåt emot att lyckas.

2. "A teachers job is not to make work easy. It is to make it difficult. If you are not challenged, you do not make mistakes. If you do not make mistakes, feedback is useless." (Hattie)

Jonis översättning: En lärare ska inte göra arbetet enkelt, utan svårt. Om du inte utmanas gör du inga misstag. Om du inte gör misstag är återkoppling värdelös.

3. "We often say that the biggest job we have is to teach a newly hired employee how to fail intelligently. We have to train him to experiment over and over and to keep on trying and failing until he learns what will work." (Kettering)

Jonis översättning: Vi säger ofta att det viktigaste är att undervisa en nyanställd medarbetare hur man misslyckas smart. Vi måste uppmana honom att experimentera om och om igen och fortsätta försöka och misslyckas tills han lär sig vad som kommer att fungera.

4. "It doesn't matter if you try and try and try again, and fail. It does matter if you try and fail, and fail to try again." (Kettering)

Jonis översättning: Det spelar ingen roll om du försöker och fortsätter att försöka och misslyckas. Det spelar roll om du försöker och misslyckas, och misslyckas med att försöka igen.

 

Vilja, förmåga och prestation / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)