www.larare.at

Naturalismen

 

Naturalismen är en litterär rörelse som kan beskrivas som en radikal form av realism. Ismen uppstod under 1800-talets senare halva och påverkad av tidens naturvetenskapliga upptäckter.

 

Naturalismen / Nyckelord
 
 1. 1845-1900
 2. Arv
 3. Detaljerad verklighetsuppfattning
 4. Detaljer framför helhet
 5. Determination
 6. Emile Zola
 7. Empirism
 8. Fallbeskrivning
 9. Metod
 10. Miljö
 11. Naturvetenskap
 12. Objektivitet
 13. Positivism
 14. Vetenskap
 15. Vidareutveckling av Realismen

Ordmoln: Naturalismen

 

Naturalismen / Kort om naturalismen
 

Naturalismen kan beskrivas som en radikal form av realism inom litteraturen, som påverkad av tidens naturvetenskapliga strömningar tog fram manifest för hur litteratur skulle skrivas. Man införde naturvetenskapliga metoder i romanen: författaren var en naturvetenskapsman.

Stilen är realismens men det finns en bakomliggande verklighetsuppfattning
och människosyn:

 • människan är en produkt av arv och miljö
 • hon är således determinerad (och saknar fri vilja)
 • naturvetenskapen är den förebildliga vägen till kunskap
 • endast det som kan iakttagas är vetbart (positivism)
 • annat är bara tro och vidskepelse (metafysik)
 • experiment skall bekräfta och styrka teorierna (empirism)
 • litteraturen skall syssla med att beskriva det vetbara
 • genom fallbeskrivningar visar litteraturen det allmängiltiga

Goda exempel är Zolas Thérèse Raquin och Maupassants Smycket men också Dostojevskijs Brott och straff, som kan se som en fallbeskrivning av ett moraliskt sönderfall.
Också dramer som Strindbergs Fadren och Fröken Julie räknas hit.

För dramats del innebar naturalismen en särskild estetik:

 • scenen var ett slutet rum
 • publiken såg in genom rummets ena vägg
 • tidsutsträckningen högst ett dygn
 • en avgörande vändning, ett moment skulle finnas

Källa

 

Naturalismen / Emile Zola
 

Använd Wikipedia och ställ honom mot en av Realismens stora: Dostojevskij, Charles Dickens, Charlotte Brontë eller Honoré de Balzac.

 

Naturalismen / Instuderingsfrågor
 
  1. Vad skiljer de tidiga realisterna (Realism 1) från naturalisterna, som du möter i avsnittet (Realism 2)?
  2. Vad är naturalism i Gustave Flauberts skildring av Emma Bovary?
  3. Vilken förklaring ger han till att hon är så missnöjd med sitt liv?
  4. Vad i skildringen av henne upprör den offentliga moralen?
  5. Hur går det för henne?
  6. Vilket stilideal hade Flaubert?
  7. Vad menade han alltså att författarens uppgift var?
  8. Varför tog det så lång tid för honom att skriva sina romaner?
  9. Varför kan de trots hans estetik sägas vara djupt personliga?
  10. Vilka likheter i synen på en text finns mellan Flaubert och Maupassant?
  11. Vilka skillnader finns i deras sätt att beskriva?
  12. Maupassants debutnovell (snarare en kortroman) Fettpärlan gestaltar det man brukar kalla dubbelroman. Förklara:
  13. Varför kallade sig naturalisterna för just naturalister?
  14. Vilken vetenskap satte de alltså i högsätet?
  15. Hur kom Zola att förändra sin uppfattning om författarens arbetssätt?
  16. Hur såg Zola på faktorer som arv och miljö?
  17. Vad är det nya med Zolas Germinal när det gäller huvudpersonerna?
  18. Vad använder sig Zola av vid sidan av ren och närgången realism för att gestalta i sina senare romaner?
  19. Vilken var huvudinvändningen mot naturalismen?
  20. Vilket var dess viktigaste försvar?
 

Naturalismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)