www.larare.at

Prövning i Religion 1

Målsättning

Du ska se till världsreligionerna och livsåskådningar i världen allmänt och utifrån människosyn och gudsuppfattningar.

Du ska undersöka identitet, etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund i någon religion/livsåskådning.

Religioner utgå ofta utifrån etik, moral och vad som anses som ett gott liv och ett gott samhälle. Att använda sig av normativa etiska teorier.

Du ska också se till relationen mellan religion och vetenskap.

Allt detta gör eleven genom analys, tolkning och jämförelse.

Instruktioner

 1. Besvara tre frågor
 2. Välj en av följande religioner: Islam, Judendom, Kristendom, Hinduism och Buddhism och jobba med nyckelord och instuderingsfrågorna för att kunna skriva ett kortare PM om världsreligionen på ca 500 ord.
 3. Välj ännu en religion och jämför med den du valde i fråga 2; jämförelsen ska ligga på ca 150 ord.
 4. Etik & moral. Besvara frågan: Vad är ett gott liv? HUr ska man leva, rätt? Hur ska man tänka utifrån social samvaro. Och Utgå ifrån någon etisk teori eller modell. Muntlig redovisning eller en text på ca 250 ord.
 5. Reflektionsuppgift: Vad är religion bra för? Muntlig redovisning eller en text på ca 200 ord.

Ta hälp av https://larare.at/#rel och https://www.so-rummet.se

 

Tre frågor

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
  1. Vilka är världsreligionerna? Och redogör kort för var och en.
  2. Nämn en livsåskådning och redogör lite kort för den.
  3. Redogör för relationen religion och vetenskap.

 

Islam

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

  Nyckelord

  Abrahamitisk religion, Sunni, Shia, Muhammed, Allah, muslim, Monoteism, Pilgrimsfärd, Profet, Mission , Radband, livshållning, Imam, ramadan, ansvar, gåva, omskärelse , Adam och Eva, heliga Kaban i Mecka, Moské, Koranen, Sharia och Islams fem pelare.

  Instuderingsfrågor

  1. Vilka specifika kännetecken finns hos Islam?
  2. Hur ser Islams historia ut?
  3. Vilken gudsuppfattning har Islam?
  4. På vilket sätt påverkar Islam individens identitet?
  5. Vilken människosyn har Islam?

 

Judendom

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

  Nyckelord

  Abrahamitisk religion, Adam och Eva, Abraham, Moses, monoteistisk, gemensamhetskänsla, diasporan, tradition, Israel, det utvalda folket, Mission , dogm, David och Goliat, klagomuren, Jahve (JHV), leva i exil, Gamla Testamentet, tio budorden, Torah (de fem Moseböckerna), Sionismen, 1948, Talmud, synagoga, sabbat, omskärelse, Ortodox, Reformjudendom, Konservativ judendom, rabbin, Chanukka, Pesach, BarMitzva, BatMitzva, Davidstjärnan, Menora, Kippa

Instuderingsfrågor

 1. Hur ser Judendomens historia ut?
 2. Vilken gudsuppfattning har Judendomen?
 3. På vilket sätt påverkar Judendomen individens identitet?
 4. Vilken människosyn har Judendomen?

 

Kristendom

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

  Nyckelord

  Abrahamitisk religion, Adam och Eva, Judendom, världens största religion, Monoteism, Messias, Jesus Kristus, korsfästelse , profet, Mission , dogm, Ortodox, Katolicism, Protestantism, Bibeln, Nya Testamentet, 10 budord, Patriark, påve, biskop, präst, dop, Ikon, himmel och helvete, Vatikanen, konfirmation, nattvard, bikt, Munkar och nunnor, Martin Luther och arvssynd.

Instuderingsfrågor

 1. Vilka specifika kännetecken finns hos Kristendomen?
 2. Hur ser Kristendomens historia ut?
 3. Vilken gudsuppfattning har Kristendomen?
 4. På vilket sätt påverkar Kristendomen individens identitet?
 5. Vilken människosyn har Kristendomen?

 

Hinduism

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

  Nyckelord

  Den äldsta världsreligionen, hindu, den eviga läran, dharma , Vedaskrifterna: Upanishaderna och Mahabharata, Gärningarnas väg, Kärlekens väg,Kunskapens väg, polyteistisk, panteism, Vishnu, Shiva, Shakti, samsara (cirkulär tidsuppfattning; ett själarnas kretslopp), Brahman , Athman, Reinkarnation, Karma, Moksha, brahminer, kshatriya, vaishya, sudra, kastlösa och heliga kon.

Instuderingsfrågor

 1. Vilka specifika kännetecken finns hos Hinduismen?
 2. Hur ser Hinduismens historia ut?
 3. Vilken gudsuppfattning har Hinduismen?
 4. På vilket sätt påverkar Hinduismen individens identitet?
 5. Vilken människosyn har Hinduismen?

 

Buddhism

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

  Nyckelord

  Hinduismen, religion utan gud, Buddha (den upplyste), guru, Theravada, Mahayana, Dharma , De fyra ädla sanningarna, den 8-faldiga vägen, lidande, begär, sökande, kunskapen om livet, insikt, asketism, gyllene medelväg, självdisciplin och meditation, Samsara (kretsloppet av återfödelse), Reinkarnation, Karma (summan av människans goda och dåliga gärningar), nirvana och Yoga.

Instuderingsfrågor

 1. Vilka specifika kännetecken finns hos Buddhismen?
 2. Hur ser Buddhismens historia ut?
 3. Vilken gudsuppfattning har Buddhismen?
 4. På vilket sätt påverkar Buddhismen individens identitet?
 5. Vilken människosyn har Buddhismen?

 

Etik & moral

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

  Vad är ett gott liv?

  Utgå ifrån minst tre av följande etiska teorier:

  1. Regeletiken
  2. Konsekvensetiken
  3. Sinnelagsetiken
  4. Dygdetiken

 

Reflektion

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

  Vad är religion bra för?

  Ha ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt (inte negativt) och skriv dina egna reflektioner och tankar.

 

Formulär

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Kursprov - Religion 1 

 

Styrdokument

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
 

Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2000)