www.larare.at

Hitta ord

Dessa ordlekar går ut på att hitta ord i ord.

 

Skapa ord / Nivå 1
 

Hur många ord kan du hitta i ordet: "mellanmjölk" under två minuter.

 

Skapa ord / Nivå 2
 

Hur många ord kan du hitta i meningen: "demokrati är bra" under tre minuter.

 

Skapa ord / Nivå 3
 

Hur många ord kan du hitta i ordet: "Flaggstångsknoppsförgyllarverktyg" under tre minuter.

 

Skapa ord / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)