www.larare.at

Desmond Morris

Desmond Morris är en brittisk zoolog, författare och etolog, född 1928. Han är mest känd för sina bidrag inom etologi och populärvetenskaplig litteratur om människors och djurs beteende. Morris har haft en lång karriär inom zoologi och har ägnat sig åt att studera djurens beteende och evolutionära anpassningar. Han har arbetat som kurator vid olika zoologiska trädgårdar och har utfört fältstudier av djur i olika delar av världen. Morris är även känd för sin populärvetenskapliga bok "The Naked Ape" (Den nakna apan) som publicerades 1967. Boken utforskar människans beteende och jämför människan med andra djurarter för att belysa våra biologiska och evolutionära drag. Den tar upp ämnen som sexuellt beteende, sociala strukturer och kroppsspråk och ger en alternativ syn på mänskligt beteende baserat på våra djuriska instinkter. Morris har också skrivit flera andra böcker om människors och djurs beteende, inklusive "The Human Zoo" (Människo-zoo) och "The Nature of the Beast" (Odjurets natur). Hans böcker är kända för att göra vetenskapliga teorier och forskning tillgängliga för en bred allmänhet och han har bidragit till att popularisera etologin och beteendevetenskapen.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)