www.larare.at

Film och ledarskap: The Wave

Kika på sajten Ledarskap och se spelfilmen The wave (44 min)

 

Film och ledarskap / Funderingar
 
 • Bänkarna är separerade för att tydliggöra individualismen
 • “Hur kunde de [tyskarna] bara låta det ske?” En förklaring som presenteras: “Det hände för länge sen”
 • De rätta frågorna får igång det viktiga samtalet
 • Disciplin power success strength controll: Strength - Thruth - Discipline. Power thrue disciplin.
 • Läraren slår handen i näven = uttrycker handlingskraft
 • Skapa tydliga hierarkier där läraren är ledare och eleverna följer. Det är enkelt och framför allt bekvämt att bara följa regler.
 • Regler och rutiner skapar trygghet - beteenderegler
 • Enkel procedur som ALLA lätt klarar av; känslan av att lyckas ska inte underskattas. Tidtagning har en viktig funktion eftersom det är lätt att räkna, bedöma och värdera. Om man inte kan göra det viktiga mätbart gör man det mätbara viktigt.
 • Avpersonifikation” genom att läraren titulerar sig med efternamn; precis som Hitler.
 • Eleverna får följa enkla direktiv och råkar man göra annorlunda reageras läraren fientligt.
 • Det viktiga är egentligen inte att svara rätt på frågan utan svara på rätt sätt. Viktigast med rätt sk "beteendekod”
 • ”Community” binder samman individer och skapar ett socialt sammanhang som är större än en själv. Medverkan i ett sammanhang skapar mening och betydelse.
 • Läraren öppnar lektionen genom att fråga: “vad känner ni? (vi människor är känslodrivna) Och en direkt koppling mellan “må bra” och disciplin
 • Symbolens värde? Hälsningens värde? Repetitionens värde? Positiv energi när alla gör samma sak!
 • The Wave = “Rörelse”
 • Strength thrue discipline; strength thrue community
 • Hjärntvättning?
 • Mr Ross förvånad över hur eleverna vill mer
 • Medlemskort: Röda krysset; övervakare
 • ”Work together och support each other”
 • Chanting gives energy!
 • Laurie: ”The Wave takes over everything” ”The Wave is an obcession”
 • Vad är Lauries intentioner med artiklarna? Varför uppfattas hon som ett hot?
 • Hur kommer det sig att alla blir besatta av The Wave?
 • Rollspelet tar över allt
 • Mr Ross: ”I have to push them till they get the point!”
 • David: ”Allright, some people are going to get hurt but it’s for the good of many”
 • Laurie och David söker upp Mr Ross
 • "No room to be yourself"
 • Övervakning
 • Recruiting a youth brigade around the nation
 • Mr Ross: ”Traded your freedom to the luxury to be superior”

 

Film och ledarskap / Gruppsykologi
 

Manipulation

Manipulationen börjar med att alla får lära sig något som alla kan lära sig: sitta “propert”. Därefter lägga in ett tävlingsmoment där man tydligt jämförs med varandra. Den som halkar efter sticker ut och ingen vill sticka ut.

Samhälle

“Community” = binder samman personer och ger upphov till känslan av att vara delaktig i något större än en själv: stark känsla av tillhörighet eller medverkan i något viktigt.

Mamman och pappan vid köksbordet

Mamman

 • “Sounds like brainwash to me”
 • Samhället kräver individer: individualismen är viktig
 • Vi har uppfostrat dig att tänka själv
 • De ska hålla på med historia, inget annat
 • ”Mob psychology”
 • “The popular thing isn’t always the right thing”

Pappan

 • Bra att eleverna är engagerade
 • Samhället byggs upp av människor som samarbetar och utgör en “community”
 • Känslan av tillhörighet är positivt
 • “Läraren vet vad han gör” (tron på auktoritet; jämför med Milgrams experiment)
 • Ingen annan klagar så varför ska vi klaga
 • David jobbar med historia är tillräckligt skäl för att metoden ska anses som bra.

 

Film och ledarskap / Citat
 

"How's the experiment going Mr Frankenstein?" Mr Ross fru.

"They like me when I'm leading them" Mr Ross

Medlemskortets betydelse? Vad händer när vissa elever får ett rött kryss i sina (rött kryss = "övervakare" som ska anmäla om någon bryter mot reglerna)

"Vi är en väloljad maskin"

Betydelsen med att värva nya medlemmar.

Robert

"jag är delaktig i något stort". Han vill vara Ross' livvakt; den totala uppoffringen = han anser att sitt liv är mindre värt än hans.

En annan elev säger att hon är född på nytt och en annan uttrycker sin stolthet av att vara medlem i The Wave

Chanting skapar obehag, hos mig i alla fall.

Laurie

Gloria börjar bli allt mer misstänksam. Hon är en (tidigare) förebild. Förebildens uppgift? The Wave slår hårt mot de som ifrågasätter eller kritiserar systemet. Att kritisera ett populärt system är modigt och kräver civilkurage. Hon säger att alla är får; en skock får som uppvisar ett fåraktigt beteende (grupppsykos): "The Wave dränker dess medlemmar"

David

"This is a good thing for the whole".

Mr Ross

Andra lärare klagar eftersom alla elever vill hellre vara på Ross' lektioner. Ross njuter av populariteten samtidigt som han vill "push them till they get the point".

Nationell spridning?

Det har gått för långt!

De planerar att ha samma färg på skjortorna; vilket är en referens till svartskjortorna i Italiens fascism under Mussolini och brunskjortorna under Hitler. Armbindeln är också en referens till Nazityskland.

Avslöjandet!

Användbar ordlista när man diskuterar socialpsykologi med fokus på ledarskap.

 

Film och ledarskap / Grupparbete
 

01. Se till de olika typerna av Ledarskap i filmen The Wave
Utgå ifrån Mr Ross och Laurie

02. Se till socialisation och konformitet i filmen The Wave
Hur sker socialisation i Klassen? Ge exempel på konformitet i Klassen. Hur gör de för att gruppen ska bli en sammanhållen grupp? Vad gör t.ex. David för att passa in med alla andra? Vad gör han lika? Vad säger Laurie pappa som är positivt med konformitet?

03. Se till Roller och status i filmen The Wave
Vilken roll får och har Mr Ross? Diskutera också vilken status som denna roll medför.
Vilken roll får och har Laurie? Diskutera också vilken status som denna roll medför.
Vilken roll får och har David? Diskutera också vilken status som denna roll medför.
Vilken roll får och har Robert? Diskutera också vilken status som denna roll medför.
Vilken roll får och har Lauries mamma? Diskutera också vilken status som denna roll medför.

04. Normer & värderingar i filmen The Wave
Vilka normer gäller i klassen och vilka egenskaper värdesätts? Vilka tysta överenskommelser gäller i klassen? Vilka värderingar är viktiga i gruppen?

 

 

Film och ledarskap / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)