www.larare.at

Film och ledarskap

Innehållsförteckning -

Film och ledarskap / The wave
 

Se spelfilmen The wave (44 min)

Funderingar

 • Bänkarna är separerade för att tydliggöra individualismen
 • “Hur kunde de [tyskarna] bara låta det ske?” En förklaring som presenteras: “Det hände för länge sen”
 • De rätta frågorna får igång det viktiga samtalet
 • Strength - Thruth - Discipline
 • Läraren slår handen i näven = uttrycker handlingskraft
 • Tidtagning har en viktig funktion eftersom det är lätt att räkna, bedöma och värdera. Om man inte kan göra det viktiga mätbart gör man det mätbara viktigt.
 • Avpersonifikation” genom att läraren titulerar sig med efternamn; precis som Hitler.
 • Eleverna får följa enkla direktiv och råkar man göra annorlunda reageras läraren fientligt.
 • beteendekod”
 • Läraren öppnar lektionen genom att fråga: “vad känner ni? (vi människor är känslodrivna) Och en direkt koppling mellan “må bra” och disciplin
 • Symbolens värde? Hälsningens värde? Repetitionens värde? Positiv energi när alla gör samma sak!
 • The Wave = “Rörelse”
 • Strength thrue discipline; strength thrue community
 • Hjärntvättning?

Manipulation

Manipulationen börjar med att alla får lära sig något som alla kan lära sig: sitta “propert”. Därefter lägga in ett tävlingsmoment där man tydligt jämförs med varandra. Den som halkar efter sticker ut och ingen vill sticka ut.

Samhälle

“Community” = binder samman personer och ger upphov till känslan av att vara delaktig i något större än en själv: stark känsla av tillhörighet eller medverkan i något viktigt.

Mamman och pappan vid köksbordet

Mamman

 • “Sounds like brainwash to me”
 • Samhället kräver individer: individualismen är viktig
 • Vi har uppfostrat dig att tänka själv
 • De ska hålla på med historia, inget annat
 • “The popular thing isn’t always the right thing”

Pappan

 • Bra att eleverna är engagerade
 • Samhället byggs upp av människor som samarbetar och utgör en “community”
 • Känslan av tillhörighet är positivt
 • “Läraren vet vad han gör” (tron på auktoritet; jämför med Milgrams experiment)
 • Ingen annan klagar så varför ska vi klaga
 • David jobbar med historia är tillräckligt skäl för att metoden ska anses som bra.

Några citat

"How's the experiment going Mr Frankenstein?"

"They like me when I'm leading them"

Medlemskortets betydelse? Vad händer när vissa elever får ett rött kryss i sina (rött kryss = "övervakare" som ska anmäla om någon bryter mot reglerna)

"Vi är en väloljad maskin"

Betydelsen med att värva nya medlemmar.

Robert

"jag är delaktig i något stort". Han vill vara Ross' livvakt; den totala uppoffringen = han anser att sitt liv är mindre värt än hans.

En annan elev säger att hon är född på nytt och en annan uttrycker sin stolthet av att vara medlem i The Wave

Chanting skapar obehag, hos mig i alla fall.

Gloria

Gloria börjar bli allt mer misstänksam. Hon är en (tidigare) förebild. Förebildens uppgift? The Wave slår hårt mot de som ifrågasätter eller kritiserar systemet. Att kritisera ett populärt system är modigt och kräver civilkurage. Hon säger att alla är får; en skock får som uppvisar ett fåraktigt beteende (grupppsykos): "The Wave dränker dess medlemmar"

David

"This is a good thing for the whole".

Mr Ross

Andra lärare klagar eftersom alla elever vill hellre vara på Ross' lektioner. Ross njuter av populariteten samtidigt som han vill "push them till they get the point".

Nationell spridning?

Det har gått för långt!

De planerar att ha samma färg på skjortorna; vilket är en referens till svartskjortorna i Italiens fascism under Mussolini och svartskjortorna under Hitler. Armbindeln är också en referens till Nazityskland.

Avslöjandet!

 

Film och ledarskap / Kunskapskrav
 

Film och ledarskap / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Film och ledarskap / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)