www.larare.at

Användbara ord

auktoritär

barbari
bigotteri (religiös intolerans)

deindividualisering
demagog (argumentera utifrån osakliga argument)
demokrati
despot
diktatur
dogm

exkludera

fanatiker
fascism
främlingshat
fördomar

grupptryck
grupptänkande
gäng

hjärntvätt

ideologier, t.ex. liberalism, kapitalism, socialism och kommunism
indoktrinering
inkludera
intolerans

karismatisk
kult

likriktning

medbrottslighet
möjliggörare

norm

oligarki (få leder ett samhälle)

plutokrati ( politiska makten fördelas efter förmögenhet)
propaganda
proselytism (konvertera från en trosföreställning till en annan)

republik
ritual
rättvisa

samarbete
självgodhet
stereotyp
storhetsvansinne
syndabock

totalitarism
tvång
tyranni

utopi

överensstämmelse